Novinky

Braškovský dámský klub, setkání nejen rodaček

1. ročník dne 21.10.2023 PROGRAM BRAŠKOVSKÉHO DÁMSKÉHO KLUBU, SETKÁNÍ NEJEN RODAČEK1. U vstupu uvítací drink.2. Seznam účastnic.3. Představení Kulturní komise obce Braškov.4. Vyhlášení možnosti si prohlédnout Kroniky a fotoalba z Vítání občánků na obci Braškov od roku...

číst více

Výtvarný kroužek v roce 2023

V ý t v a r n ý   k r o u ž e k   p r o   d ě t i   p ř i   O Ú   B r a š k o v   Již devátým rokem zveme všechny děti od 6 do 15 let, které mají chuť malovat a tvořit do výtvarného kroužku při OÚ Braškov. Scházíme se pravidelně každý pátek od 16 do 18 hodin ve...

číst více