Služby knihovny

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona ze dne 29. června 2001.

 

Bezplatné služby poskytované knihovnou:

 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby
  • informace o fondech a využívání knihovny
  • ústní informace bibliografického a fotografického charakteru
  • přístup na internet
  • kopírovací služby (z fondu knihovny)
  • online katalog knih

ONLINE KATALOG KNIH 

Stručný návod na použití Online katalogu knih

Registrace uživatele

a)   Uživatelem se může stát každá fyzická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů,
b)   děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu jednoho z rodičů.

Knihovní fond naší knihovny tvoří knihy odborné (encyklopedie, atlasy, slovníky, průvodce, učebnice), populárně naučné ze všech vědních oborů a dále pak beletrie a časopisy. Ve velké míře je zde zastoupena literatura pro děti – naučná a beletrie.

Půjčovní doba:

Pátek 16.00 – 18.30 hod.