Lesopark Háj

​Odpočinkový areál zahrnuje skoro 1 km dlouhou in-line dráhu, dětské hřiště, relaxační prvky pro seniory a děti a krytý prostor pro kulturní a společenské akce. Areál je vybaven pevnými sedačkami a pevným stánkem od architekta Jiřího Vorla.

Lesopark Háj byl postaven v roce 2011 celkovým nákladem cca 6,5 mil Kč, kde cca 3,6 mil Kč bylo hrazeno z dotace Středočeského kraje (Regionální operační program Střední Čechy – Evropský fond regionálního rozvoje), zbytek byl pokryt z rozpočtu obce Braškov.

Součástí areálu je oválná in-line dráha s kvalitním asfaltovým povrchem, vhodná jak pro in-line bruslení, tak pro menší děti pro jízdu na kole nebo odrážedle.
Dráha, která slouží široké veřejnosti všech věkových skupin se obtáčí kolem Háje a byla samozřejmě doplněna vhodnou zelení včetně stromů a samozřejmě i bezpečnostními prvky a značením, zejména na křížení dráhy s cyklostezkou.

Prosím věnujte pozornost správnému užívání areálu v souladu s provozním řádem.

V roce 2017 vznikl pevný stánek poblíž jeviště a bylo provedeno doplnění zeleně novou výsadbou stromů i keřů.

V následujících letech je v plánu výstavba stabilních toalet potřebných při pořádání festivalů, divadelních představení a kulturních akcí.