BRAŠKOVSKÝ RYBNÍK

Odpočinková zóna u Braškovského rybníka vznikla v rámci velkého projektu “Revitalizace návsí”, dokončeného v roce 2010. Projekt byl financován z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ). Celkové náklady na revitalizací návsí (zahrnuje i rybník na Valdeku) dosáhly cca 40 mil. Kč.