NALEZIŠTĚ

V roce 2011 vydala Česká společnost archeologická, o.p.s. knihu autorů Jana Fridricha a Ivany Fridrichové-Sýkorové o archeologickém nalezišti v Braškově, objeveném v roce 1999.

Archeologický výzkum byl vyvolán stavbou dálnice E 48 z Prahy do Karlových Varů a nemalou měrou k nálezu došlo náhodou. J. Fridrich, jeden z autorů knihy zkoumal sedimenty sloužící jako základ sypaného tělesa budoucí dálnice. Zdroj byla nalezen severozápadně od Braškova u lesíku Horka, tedy buližníkového kamýku.

V místech zahlubování dálnice do okolního terénu bylo objeveno i staropaleolitické osídlení, jehož artefakty se nacházely na ploše 1 ha. Výsledkem zkoumání více než 5000 artefaktů kamenné štípané industrie je tato kniha. Dokládá, že oblast Braškova byla osídlena již obyvateli starého paleolitu (již před cca 600 000 lety, přesná datace naleziště ale nebyla stanovena).

Autoři se rovněž zabývají vědeckým srovnáním naleziště v Braškově s dalšími významnými dalšími nalezišti v Přezleticích a Hořešovičkách, na jejichž výzkumu se rovněž podíleli.

Pro účely webových stránek obce Braškov shrnul Ing. Vladimír Chalupa.