PRO SENIORY

Rozvoz obědů pro seniory Obce Braškov (ZDE)

Domov Pod Lipami Smečno – Nabídka sociálních služeb pro seniory

Domov pod Lipami ve Smečně poskytuje celou řadu sociálních služeb. Mezi jinými to jsou denní a týdenní stacionář, domov pro seniory nebo chráněné bydlení.

Více informací zejména o stacionářích a to včetně cen najdete buď na webových stránkách http://www.dpodlipami.cz, nebo v souborech níže na stránce.

Posláním Denního stacionáře pro seniory je poskytování ambulantních služeb seniorům, zajištění bezpečné a odborné služby. Služba podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti a udržení dobré kvality života.

Posláním Týdenního stacionáře pro seniory je snažit se, co nejvíce přiblížit pobyt klientů domácímu prostředí. Nabídnout jim pomocí odborně vyškoleného týmu pracovníků vést plnohodnotný život.