Komise

Stavební komise

DOLEJŠOVÁ Kateřina, Ing. arch.
dolejsova.k@volny.cz
předsedkyně stavební komise

BEČKA Bohumil
bohumil.becka@quick.cz
člen stavební komise

DOKSANSKÝ Miroslav, Ing.
miroslavdoksansky@gmail.com
člen stavební komise

 

Komise kulturní, školská a pro sport

STÁDNÍK Pavel
Russian@seznam.cz
předseda komise kult., školská a pro sport

KONEČNÝ Mojmír, MUDr.
drkonecny@volny.cz
člen komise kulturní, školská a pro sport

MALÁ Zuzana, Mgr.
člen komise kulturní, školská a pro sport

ŠPAČKOVÁ Michaela
michaelaspacek@centrum.cz
člen komise kulturní, školská a pro sport

CHALUPOVÁ Markéta
marketa.chalupova74@gmail.com
člen komise kulturní, školská a pro sport

 

Komise ŽP a veřejného pořádku

KOLRUSZ Jiří, Ing.
kolruszjiri@seznam.cz
předseda komise ŽP a veř. pořádku

VOTAVA Tomáš
votahlo@seznam.cz
člen komise ŽP a veř. pořádku

NOVOTNÁ Pavlína
pavlina-novotna@seznam.cz
člen komise ŽP a veř. pořádku