STAVBA ZBROJNICE

Před zbouráním staré zbrojnice se hasiči museli přesunout do provizorních prostor, které se nacházely v areálu statku – v současnosti areál STAVMATu.

Bourání se neobešlo bez těžké techniky a odstraněn musel být i starý stožár – sušák na hadice.

Po odklizení veškeré suti se začalo se samotnou stavbou zbrojnice, vzhledem k váze hasičských vozidel se základy nesměly podcenit.

Otevření současné hasičské zbrojnice proběhlo 2. prosince 2006,

Za zvuku požárních sirén přestřihl dne dlouholetý bývalý předseda a následně pak starosta braškovských dobrovolných hasičů pan Tomáš Jaroš z Valdeku pásku při slavnostním otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Na začátku slavnostního otevření za přítomnosti občanů a hostů promluvili starosta pan ing. Vladimír Dráb a bývalý starosta a současný místostarosta pan František Haas, kteří poděkovali hasičům za jejich dosavadní práci a popřáli jim, aby hasičská auta a technika trávila co nejvíce času ve zbrojnici a nemusela zasahovat při požárech.
Závěrem promluvil za Sbor dobrovolných hasičů nynější starosta sboru pan Jiří Sochna, který poděkoval všem, kteří se na výstavbě hasičské zbrojnice podíleli, hlavně pak paní Miloslavě Vostré, bývalému starostovi panu Františku Hassovi,  stavbyvedoucímu firmy Stavitelství panu Václavu Šímovi, bývalým zastupitelům a dalším.

Jako hosté se zde zúčastnili spřátelené sbory dobrovolných hasičů z Unhoště, Hostouně u Domažlic a Pleteného Újezdu, kteří přijeli i se svými mladými hasiči. Návštěvníci a zejména braškovští občané pak měli možnost si celou stavbu prohlédnout a občerstvit se u bohatě připraveného rautu. K vidění bylo nejen vybavení zbrojnice, ale i moderní technika Sboru dobrovolných hasičů z Hostouně u Domažlic, kteří se slavnostního otevření zúčastnili.

Texty připravili: Ing. K. Dolejšová, H. Laitner, Ing. V. Chalupa, foto: T. Votava a archiv SDH