O OBCI

Obec Braškov leží asi 4 km od bývalého okresního města Kladno na silnici Kladno-Beroun. Katastr obce zahrnuje dvě místní části. Toskánku, která leží severovýchodně od Braškova a Valdek, západně od Braškova, zatím oddělený poli.

Braškov leží v průměrné nadmořské výšce 425 m n.m., Háj u Valdeku má 445 m n.m. a blízká Kožova hora, ležící v katastru Pletený Újezd, má 459 m n.m.

Zcela se nám nepodaří prokázat úplný počátek, tedy založení obce. První písemná zpráva pochází z 8. února 1249. Vladykové z Braškova byli starým českým rodem.
Jméno Braškov je odvozeno od mužského osobního jména Bažek nebo Brašek  (vzniklo ze slova brach).

Na Toskánce žil Jan Moucha, rychtář braškovský, který byl prvním starostou obce v letech 1850-1864. V roce 1843 zde byl jen hostinec, kovárna a 3 domy. Hostinec prý stál na Karlovarské silnici od nepaměti, první písemná zpráva je z roku 1810, ale historie této nemovitosti je mnohem starší a může spadat již do poloviny 17.století. Jméno dostala usedlost podle velkovévodkyně toskánské.

Pojmenování Valdek vzniklo složením dvou německých slov: WALD (les) a ECKE (roh), tedy roh lesa. Skupina několika domů byla zasazena do lesa. První zde stála hájovna. Hájovna má pocházet z poloviny 18. století.

Znak a prapor obce pochází až z moderní doby. [Podrobnější informace]

Detailnější informace z historie obce od počátku dvacátého století jsou na stránce HISTORIE OBCE.

Stručný přehled historie Braškova s použitím údajů z knihy Obec Braškov – Pohledy do historie 1249 – 1999  zpracovala ing. Věra Machovská se svolením autora Mgr. Miroslava Oliveriuse.

Knihu si lze zapůjčit v braškovské knihovně.