GDPR

Mateřská škola Braškov ve smyslu článku 37 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jmenovala pověřencem Mgr. et Mgr. Jaroslava Fraňka, advokáta.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Fraňek
evidenční číslo ČAK: 18079
IČO: 068 70 503
sídlem Lacinova 629, 272 01 Kladno
e-mail: franek.jaroslav@gmail.com
tel.: +420 724 094 591