SBĚRNÝ DVŮR

Sběrné místo tříděného odpadu v Obci Braškov najdete v ulici Rudé armády u výjezdu z obce směr Kyšice (naproti Stavmatu)

Od května do října každou poslední sobotu v měsíci v provozní době od 10,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,00 hodin je možné na sběrném místě do přistavených kontejnerů ukládat kompostovatelný odpad ze zahrad, do speciálních nádob pak jedlé oleje a tuky z domácnosti (v uzavřených PET lahvích). Dále na vyhrazeném místě je možné ukládat kovový odpad a vysloužilé elektro.

Ukládání velkoobjemového odpadu z domácností, který nelze uložit do popelnice probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, jedná se např. o umyvadla, WC mísy, koberce, lina, matrace apod., NIKOLIV však o stavební suť, materiál po rekonstrukci domu a nebezpečný odpad, (jako jsou např. dveře, okna, cihly, barvy, pneumatiky, sádrokarton apod.). Informace o termínech ukládání velkoobjemového odpadu jsou občanům sděleny pomocí mobilního rozhlasu a letáků vhozených do domovní schránky.   

poloha sběrného místa tříděného odpadu