CYKLOSTEZKA

Konečně se podařilo realizovat náš záměr z roku 2007, na jehož projekt jsme získali dotaci od Středočeského kraje. Projektová příprava byla velmi náročná, neboť pro územní rozhodnutí bylo nutno řešit problémy s pozemky v katastrech sedmi obcí. Trasa prochází katastry obcí Velká Dobrá, Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov, Unhošť a Malé Kyšice.

Nepodařilo se však získat pozemek právě na začátku trasy od kraje kladenského lesa, takže bude nutno cestu v tomto místě řešit pouze na pozemku silnice II/118, patřícímu středočeskému kraji. Využije se krajnice a silniční příkop a cyklostezka bude v tomto úseku užší. Realizace stavby je možná jen díky tomu, že se nám podařilo získat a přesvědčit pro tento záměr statutární město Kladno.

Jedná se o cyklostezku typu C9, to znamená pro smíšený provoz cyklistů a pěších. Předpokládá se samozřejmě vzájemná ohleduplnost obou těchto zájmových skupin. Trasa vede velice atraktivní krajinou se zajímavými místy, na která budou upozorňovat informační tabule. Od rozhledny s restaurací Kožova Hora kolem sportovního letiště, dále vlevo bývalého zájezdního hostince Toskánka. Na Valdeku přes akátový háj s dětským hřištěm, inline dráhou a občerstvením. Po vstupu do kyšického katastru za zatáčkou Kobyla vstoupíme do cenného přírodního území evropsky významné lokality NATURA 2000 se čtyřmi přírodními jezírky s výskytem chráněného čolka velkého.

Z náhorní plošiny vlevo, tvořené rekultivovanou skládkou, je krásný výhled do kraje od východu až na západ. Malebné lesíky a remízky nás provázejí až k přechodu silnice před Horním Bezděkovem. Za silnicí se pohybujeme po území rekreačního areálu Villa Botanica po trase, která obchází golfové hřiště. Poté vstoupíme do nádherných lesů, navazujících na CHKO Křivoklátsko. Zde je možno vystoupat na skalnatý hřeben a vidět kamenné pole. Trasa však vede kolem bývalého vojenského areálu Studánka, za nímž brzy přetneme silnici směřující od Ameriky do Poteplého. Za silnicí je odbočka na Nouzov s výletní restaurací U Spalů. Trasa nás však vede stále lesem až k severnímu okraji Malých Kyšic.

Zde je možno se napojit na červenou turistickou, kopírující Kačák, neboli Loděnický potok,  od Kačice až do Loděnice, nebo pokračovat dále po modré kolem Chýňavy hlubokými lesy až do Nižbora k Berounce. Naše cyklostezka však vede kolem výletních restaurací v Malých Kyšicích po červené a pak prudce padá ke Kačáku, kde před mostkem končí. Na Vysoký vrch – dávné keltské hradiště – lze vystoupat buďto lesními cestami po přechodu mostku, nebo před ním odbočit po zmíněné červené doprava přes Poteplý. Z Poteplého je pak jen skok k Roučmídovu mlýnu, kde nalezneme odbočku ke kapličce ve Žlábku.

Stavba pokračuje velmi rychle (červen 2011), neboť značná část trasy vede po cestách se zpevněným povrchem. Na závěr se bude instalovat dopravní značení, informační tabule a odpočívky se stolky a lavičkami.

Vzhledem k tomu, že několik úseků má z ekologických důvodů povrch mlatový, záleží jen na uživatelích, jak dlouho se podaří tyto úseky udržet v přijatelném stavu. Bohužel, již v současné době bylo zaznamenáno místní poničení povrchu zjevně od jezdců na koních a na čtyřkolkách.