Historie obce

Braškov do počátku 20. století

Obec Braškov leží asi 4 km jižně od Kladna na silnici Kladno – Beroun. Do katastru obce patří ještě dvě místní části Toskánka a Valdek. Počátek existence obce se nám nepodaří prokázat, ale první zmínka o pánech z Braškova je z 8. února 1249. Jméno Braškov pochází od mužského osobního jména Bražek nebo Brašek, tedy Braškův dvorec – krátce Braškov.

Páni z Braškova byli starým českým rodem. Mezi nejvýznamnější z rodu patří Linhart z Braškova , který byl od roku 1347 farářem v Unhošti. Bušek Linhartův z Braškova, jeden z jeho synů, řídil stavbu katedrály Sv. Víta v Praze od položení základního kamene až do smrti Matyáše z Arasu a ještě dnes ho tam připomíná busta od Petra Parléře.

I pojmenování Toskánka má svou historii. Od nepaměti stál na Karlovarské silnici hostinec. První zprávy o majitelích jsou z počátku 19. století. Usedlost dostala jméno Toskánka po velkovévodkyni toskánské, která vlastnila rozsáhlý rodinný majetek
v okolí Kladna.

Braškov v letech 1899 – 1919

Postupně byli zvoleni starostové: Josef Hokův (1886–1905), František Šilhan (1905–1911) a Václav Oplt (1911–1919), pak ho vystřídal po komunálních volbách Štěpán Stádník.

V roce 1903 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů. Též existoval vzdělávací spolek Rovnost, který vlastnil knihovnu a předváděl divadelní hry.

V roce 1905 byla založena v obci organizace strany sociálně demokratické.

V roce 1919 byla povolena činnost Dělnické tělocvičné jednoty.

Braškov v letech 1920 – 1929

Starosta Štěpán Stádník v říjnu 1922 rezignoval a vystřídal ho Josef Vondráček, který byl zvolen starostou i ve volbách roku 1923 a znovu ve volbách roku 1927.

František Nádvorník vstoupil do politiky v roce 1923 a starostou obce se stal v roce 1931. Ještě dnes si na něj někteří dříve narození občané vzpomenou.

Dne 18. července 1922 si Václav Stádník vzal za úkol psát “Pamětní knihu obce Braškovské” a tím položil základ pro její další vedení.

Již roku 1922 jednalo zastupitelstvo o zbudování elektrické sítě. Dne 11. listopadu 1926 se poprvé v Braškově rozsvítilo, jak v domech, tak i veřejné osvětlení. V roce 1927 byl založen společný komunální hřbitov s obcí Velké Přítočno.

V roce 1925 nechala obec rozmístit výstražné tabulky “Rychlá jízda obcí se zakazuje”.

V roce 1927 byla v obci zřízena autobusová zastávka na trase Kladno-Unhošť-Beroun . Od roku 1927 se v obci hraje fotbal.

Braškov v letech 1930 – 1939

V roce 1930 bylo provedeno trojí sčítání. Sčítání zemědělských a živnostenských podniků, Sčítání ovocných stromů a keřů, Sčítání lidu, domů a bytů. Počet obyvatel byl 902, obytných domů 154, 3 domy rozestavěné, 254 bytových stran.

František Nádvorník se stal starostou ve volbách v roce 1931.

V roce 1933 byl postaven Pomník padlým vojínům a byla opravena studánka.

V roce 1934 byla zřízena obecní studna, v roce 1936 se započalo se stavbou rybníka na Valdeku.

V roce 1936 byla dobudována škola v Unhošti a na elektrickou síť byla připojena i rozhledna Kožova hora.

Naši předchůdci holdovali kultuře a sportu, hráli divadlo a založili Sokol.

V roce 1932 obecní úřad zakoupil pro svou potřebu psací stroj, v roce 1934 povolilo ředitelství pošt umístit dvě poštovní schránky v části Toskánka a v části Valdek.

Braškov v letech 1940 – 1949

V sezóně 1939-40 fotbalisté místního S.K. “vykopali” II. třídu, ve které hráli až do sezóny 1944-45.

Volby v roce 1946 – předsedou MNV byl zvolen Josef Marx.

V roce 1946 koupil NV domek č.11 v Braškově, ten byl přes zimu 1946-47 zbourán a v roce 1947 byl položen základní kámen k nové budově úřadu.

V roce 1949 byl předsedou MNV František Zeman, pak ho vystřídal Karel Přibyl. V roce 1949 bylo rovněž zřízeno kino.

Braškov v letech 1950 – 1959

V roce 1950 byl předsedou MNV zvolen Josef Karlík. V roce 1953 bylo založeno JZD. V roce 1954 byly volby a předsedou MNV byl zvolen Václav Krchov.

V roce 1955 fotbalový oddíl vyhrál okresní soutěž. V zimě 1955-56 se hrál i lední hokej. Domácí zápasy byly na braškovském rybníce. Ve volbách v roce 1957 byl předsedou MNV zvolen Josef Prchal.

Braškov v letech 1960 – 1969

Ve volbách roku 1960 byl předsedou MNV zvolen Antonín Štrach, ten byl zvolen i ve volbách 1964. Počátkem 60.let mělo JZD 10 členů, předsedou byl Antonín Šilhan. Farma ČSSS měla 19 zaměstnanců a vedoucím byl Antonín Švejkovský.

V roce 1962 byly JZD a ČSSS sloučeny.

Předsedou TJ Sokol  Braškov byl na začátku 60. let Josef Sklenička, oddíl ZTV nacvičoval spartakiádu pod vedením cvičitelů Antonína Hroníka, Pavly Kulhánkové, Blanky Langerové, Aleny Hroníkové a někteří pak cvičili i na Strahově.

V roce 1965 začala výstavba samoobsluhy. V roce 1963 projíždí obcí prvním kosmonautka světa Valentina Těreškovová. V roce 1969 začala telefonizace obce.

Braškov v letech 1970 – 1979

V roce 1970 bylo sčítání lidu, domů a bytů. Braškov měl 908 obyvatel, domů 250, z toho trvale obydlených 236.

Ve volbách v roce 1971 byl předsedou MNV zvolen František Stibůrek, ve volbách v roce 1976 byl předsedou MNV zvolen Karel Bartoš.

V roce 1977 byla otevřena nová prodejna na Valdeku.

V roce 1977 projel obcí Závod míru Varšava-Berlín-Praha.

Braškovská kronika, vedená kronikářem A. Hroníkem, získala v okresní soutěži v roce 1972 celkové 3. místo a v roce 1976 dokonce 1. místo.

Braškov v letech 1980 – 1989

V roce 1980 se opět uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů. Braškov měl 812 obyvatel, domů 251, z toho trvale obydlených 234.

Ve volbách roku 1981 byl opět zvolen předsedou MNV Karel Bartoš. Po jeho rezignaci v roce 1983 byl zvolen předsedou MNV Václav Ouřada.

V roce 1983 se začalo s výstavbou nového pohostinství v Braškově, které bylo dokončeno v listopadu 1985.

V létě 1980 začala výstavba domů v lokalitě “V jezerech”.

Ve volbách v roce 1986 byl předsedou MNV zvolen Václav Ouřada, v roce 1987 ho vystřídal Ladislav Sochna.

Braškov v letech 1990 – 1999

V  komunálních volbách 1990 byl zvolen starostou František Haas, taktéž i v roce 1994 a 1998.

Vznikly nové podnikatelské aktivity – Pasta Fresca, Kartex, Veseta. V roce 1992 vznikl Paintball Club Valdek.

Zahrádkáři patří mezi aktivní a užitečné. V roce 1995 se vedení rybářského spolku aktivně ujímá František Prokš.

Obec byla plynofikována a byla vybudována čistírna odpadních vod.

Braškov v letech  2000 – 2009

V  komunálních volbách 2002 byl zvolen starostou František Haas, v roce 2006 ing. Vladimír Dráb.

 

Stručný přehled historie Braškova s použitím údajů z knihy Obec Braškov – Pohledy do historie 1249 – 1999  zpracovala ing. Věra Machovská se svolením autora Mgr. Miroslava Oliveriuse.

V knize můžete najít detailní údaje o obci v historických souvislostech. Knihu si lze zapůjčit v braškovské knihovně.