Víceučelové hřiště

Víceúčelové hřiště u obecního úřadu je využitelné pro mnoho individuálních i kolektivních sportů, z nichž vyjmenujme např. nohejbal, volejbal, tenis, florbal, malou kopanou a další.

Hřiště bylo postaveno v průběhu roku 2005 nákladem cca 880 tis. Kč, přičemž více než polovinu nákladů hradila obec a druhou polovinu nákladů pokryly dotace Středočeského kraje (Fond sportu a volného času Středočeského kraje cca 200 tis. Kč a cca 180 tis. Kč bylo hrazeno z Programu obnovy venkova Středočeského kraje).

Do plného provozu uvedeno následující rok, tedy v roce 2006. Menší rekonstrukce, nastříkání čar pro jednotlivé sporty a oprava zdi pro trénink tenisu pak proběhla v roce 2023.

Hřiště je hojně využíváno zejména k nohejbalu, tenisu a volejbalu a oblíbilo si jej nejen obyvatelé Braškova, ale i přespolní z okolních obcí.

Pravidla pronájmu víceúčelového hřiště

Celé sportoviště je oploceno a je na něm položen moderní umělý povrch. Proto při užívání hřiště je nutné dbát na dodržování provozního řádu, jehož plné znění je uvedeno níže.

Z provozního řádu upozorňujeme zejména na následující body, které zakazují:

  • Konzumovat jídlo, pití, sladkostí nebo žvýkačky během sportování (hrozí nebezpečí vdechnutí).
  • Kouřit a používat otevřený oheň.
  • Požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky.
  • Záměrně poškozovat zařízení a vybavení sportoviště.

Užívání hřiště je zpoplatněno.