Víceučelové hřiště

Víceúčelové hřiště u obecního úřadu je využitelné pro mnoho individuálních i kolektivních sportů, z nichž vyjmenujme např. nohejbal, volejbal, tenis, florbal malou kopanou a další.

Hřiště bylo postaveno v průběhu roku 2005 nákladem cca 880 tis. Kč, přičemž více než polovinu nákladů hradila obec a druhou polovinu nákladů pokryly dotace Středočeského kraje (Fond sportu a volného času Středočeského kraje cca 200 tis. Kč a cca 180 tis. Kč bylo hrazeno z Programu obnovy venkova Středočeského kraje).

Do plného provozu uvedeno následující rok, tedy rok 2006.

Hřiště je hojně využíváno zejména k nohejbalu, tenisu a volejbalu a oblíbilo si jej nejen obyvatelé Braškova, ale i přespolní z okolních obcí.

Celé sportoviště je oploceno a je na něm položen moderní umělý povrch. Proto při užívání hřiště je nutné dbát na dodržování provozního řádu, jehož plné znění je uvedeno níže.

Z provozního řádu upozorňujeme zejména na následující body:

  • Hřiště lze užívat pouze pro druhy sportu, pro které je určeno (odbíjená, nohejbal, tenis, malá kopaná).
  • Vstup na hřiště je povolen pouze v obuvi určené pro umělé povrchy. Nelze tedy používat obuv vybavenou kolíky. Před vstupem na plochu je nutné se přezout, nebo alespoň obuv dokonale očistit.
  • Povrch hřiště je nutno chránit před znečištěním např. nápoji, zmrzlinou, žvýkačkami, chemikáliemi (oleje, rozpouštědla), horkými předměty a ohněm.
  • Hřiště nelze používat pokud je ve vnitřní struktuře povrchu ledová tříšť.
  • Provoz hřiště je řízen pověřenými správci pp. Václavem Beranem a Jaromírem Kopřivou. V jejich pravomoci je stanovení provozního programu. Měsíční rozpis doplňovaný správci je k dispozici ve skříňce umístěné na zdi nad budovou OÚ. Sem je také možno vkládat požadavky zájemců o plochu.

Užívání hřiště je zpoplatněno.

 

Další fotografie hřiště (květen 2011):

TEXT: Vladimír ChalupaFOTO: Vladimír Chalupa, Iva Beníšková, Dana Koubková