Územní plán

2024

NÁVRH ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRAŠKOV

 

2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ A DORUČENÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRAŠKOV A ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZMĚNĚ Č.2

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č. 2 ÚP – účinnost od 5. 10. 2022

Do listinné podoby změny č. 2 územního plánu (ÚP) Braškov a úplného znění ÚP a do dokladové části je možné nahlížet na Obecním úřadě Braškov.

ZMĚNA č. 2 ÚP – účinnost od 5.10. 2022

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP BRAŠKOV + VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ Z PROJEDNÁNÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2013-2022) 

2018

Platný územní plán 09/2018

Úplné znění po vydání změny č. 1 – účinnost od 4.9. 2018

2017