Územní plán

Platný územní plán 09/2018

Úplné znění po vydání změny č. 1 – účinnost od 4.9. 2018

2017