Zastupitelstvo

Starosta obce

DRÁB Vladimír, Ing.
starosta@braskov.cz
starosta obce

 

Místostarosta obce

Vacek Petr, Ing.
pevacek@volny.cz
místostarosta obce

 

Zastupitelstvo obce

BEČKA Bohumil
bohumil.becka@quick.cz
člen finanč. výboru a  člen stavební komise

DOKSANSKÝ Miroslav, Ing.
miroslavdoksansky@gmail.com
člen rady a člen stavební komise

DOLEJŠOVÁ Kateřina, Ing. arch.
dolejsova.k@volny.cz
člen rady a předseda stavební komise

DRÁB Vladimír, Ing.
starosta@braskov.cz
starosta

KOLRUSZ Jiří, Ing.
kolruszjiri@seznam.cz
předseda komise veř. pořádku a ŽP

KONEČNÁ Ilona, MUDr.
ilona.konecna@konprax.cz

PETÁK Jiří
Hincapie007@seznam.cz
člen finačního výboru

PILÁTOVÁ Štěpánka
braskow@seznam.cz
předseda kontrolního výboru

STÁDNÍK Pavel
russian1@seznam.cz
předseda komise kulturní, škol. a pro sport

ŠTĚPÁN Petr
stepan60@volny.cz
člen kontrolního výboru

VACEK Petr, Ing.
pevacek@volny.cz
místostarosta

VAITOVÁ Helena, Ing.
vaitova@vait.cz
předseda finančního výboru

VIDUNA Daniel, JUDr.
d.viduna@vidunalegal.cz
člen rady

VOSTRÁ Miloslava, Ing.
vostram@psp.cz
člen kontrolního výboru

VOTAVA Tomáš
votahlo@seznam.cz
člen komise veř. pořádku a ŽP