Zastupitelstvo

Starosta obce

DRÁB Vladimír, Ing.
starosta@braskov.cz
starosta obce

 

Místostarosta obce

VIDUNA Daniel, JUDr.
d.viduna@vidunalegal.cz
místostarosta obce

 

Zastupitelstvo obce

BURGER Pavel
pavelburger@seznam.cz
člen finančního výboru

BURGROVÁ Monika, Bc.
burgrova.monika@seznam.cz
členka kontrolního výboru

DOKSANSKÝ Miroslav, Ing.
miroslavdoksansky@gmail.com
člen rady obce a člen stavební komise

DOLEJŠOVÁ Kateřina, Ing. arch.
kancelar@braskov.cz
členka rady obce a předsedkyně stavební komise

DRÁB Vladimír, Ing.
starosta@braskov.cz
starosta obce

FUIT Jakub
cubakube@seznam.cz
člen kontrolního výboru a komise kulturní, školské a pro sport

KONEČNÁ Ilona, MUDr.
ilona.konecna@konprax.cz

PETÁK Jiří
hincapie007@seznam.cz
člen finančního výboru a komise kulturní, školské a pro sport

RANDÁKOVÁ Monika, Ing., Ph.D.
randakm@vse.cz
předsedkyně finančního výboru

STÁDNÍK Pavel
valdek58@seznam.cz
člen komise kulturní, školské a pro sport

ŠPAČKOVÁ Michaela
michaelaspacek@centrum.cz
předsedkyně komise kulturní, školské a pro sport

VACEK Petr, Ing.
valdeker@email.cz
člen rady obce, předseda kontrolního výboru a člen stavební komise

VIDUNA Daniel, JUDr.
d.viduna@vidunalegal.cz
místostarosta obce

VOTAVA Tomáš
votahlo@seznam.cz
člen komise ŽP a veřejného pořádku a člen stavební komise

WEBER Michal, Ing.
michal.weber@cnes.cz
předseda komise ŽP a veřejného pořádku a člen stavební komise