TERMÍNY SVOZŮ

CENÍK POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ a TŘÍDĚNÝ ODPAD

Směsný odpad /zbytkový/ z domácností ukládaný do černé plastové nebo šedé plechové popelnice, na popelnici musí být nalepena pouze známka za probíhající období, známky z předešlých let odstraňte!!!!

 • 52 svozů za rok, každý čtvrtek v měsíci, celoroční červená nálepka

objem nádoby 120 litrů – 3.100,- Kč

objem nádoby 240 litrů – 6.200,- Kč 

 • 26 svozů za rok, každý sudý čtvrtek v měsíci, celoroční žlutá nálepka

objem nádoby 120 litrů – 1.900,- Kč

objem nádoby 240 litrů – 3.800,- Kč

 • 6 svozů za rok  – 800,- Kč, kterýkoliv čtvrtek v měsíci, jednorázový bílý pásek

objem nádoby 120 litrů – 140,- Kč – jeden pásek

objem nádoby 240 litrů – 280,- Kč – dva pásky

BIOodpad /kompostovatelný/ ukládaný do hnědé popelnice

 • svoz duben – říjen (každý sudý čtvrtek v měsíci), celoroční hnědá nálepka

 • termíny svozů 2021

objem nádoby 120 litrů – 720,- Kč

objem nádoby 240 litrů – 920,- Kč

Plasty, papír /tříděný/ ukládaný do pytlů s nálepkou SEPARACE, vytříděné plasty nebo papír (každý samostatně) vložte do zakoupených pytlů, pevně uzavřete a označte nálepkou SEPARACE a umístěte každý první čtvrtek v měsíci před domovní dveře

 • svoz každý první čtvrtek v měsíci, jednorázový žlutý pásek – SEPARACE

objem pytle 120 litrů + nálepka SEPARACE – 20,- Kč

 

PLATBU MŮŽETE PROVÉST :

 • NA OÚ BRAŠKOV V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH PO a ST od 8-12 hod a 14-17 hod

 • PŘEVODEM NA ÚČETČÍSLO ÚČTU 388 140 359/0800

 • DO VARIABILNÍHO SYMBOLU UVEĎTE ČÍSLO NEMOVITOSTI

 • DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI A DÁLE ZAPLACENÉ DRUHY POPLATKŮ                     (např. Novák, popelnice 2600, pytle 80, pes 250, bio 720)

 • nálepky, pásky a pytle si můžete vyzvednout za dva dny po provedené platbě převodem

 

 

 

9