O KNIHOVNĚ

Místní knihovna Braškov

 

“Četba dobré knihy je neustálý dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá”
André Maurois

Navštivte svoji knihovnu. Čeká na vás řada nových knih a hezké estetické prostředí.
Barbora Zábranská, knihovnice

 

Místní knihovna byla podle knihovního zákona č.257/2001 Sb. ze dne 29. 6. 2001 zapsána do evidence knihoven.

Ministerstvo kultury jí přidělilo evidenční číslo 4176/2002.