Hasičské hřiště

Na současné hasičské hřiště za areálem fotbalového stadionu Jaroslava Valeše se oddíl mladých hasičů přesunul v roce 2017.
Od svého založení oddíl trénoval nejdříve u braškovského rybníka a pak několik let u dálnice na Toskánce. Ani jedno z míst ale dlouhodobě nevyhovovalo zejména z důvodu absence tréninkového zázemí.

Plochu současného hřiště se braškovským hasičům podařilo dlouhodobě pronajmout díky vstřícnosti braškovského občana a patriota, pana Antonína Hřebíka.

Plochu pole bylo nutné nejprve zorat, uvláčet a zasít travní směsí. Uvedené přípravné práce probíhali v průběhu roku 2016 a v následujícím roce se pracovalo na travní ploše. Samozřejmě průběžně se prováděli brigády na odstranění kamenů a balvanů z plochy a usilovně se pečovalo o trávník, který bylo nutné pravidelným sečením zahustit. Na ploše byly vyměřeny základní body pro umístění drah na hasičské sportovní disciplíny a to pro žáky, dorost i dospělé.

V roce 2019 proběhlo přemístění kontejneru a nádrže z Toskánky, natření střechy kontejneru, rozšíření zázemí pořízením druhého přepravního kontejneru a následným zastřešením obou, které bylo umožněno díky dotaci Středočeského kraje. Na hřišti byly rovněž vztyčeny stožáry s osvětlením a kamerami.

Sportoviště je v provozu od 8:00 do 20 hodin. Další podrobnosti naleznete v provozním řádu hasičského hřiště.

V dalších letech i za pomoci braškovského dorostu proběhlo natření nádrže, přivedení vody z podzemní nádrže při obnově fotbalové tribuny, natření obou kontejnerů, instalace zemních značek na vyměřených drahách a další činnosti.