NEŽ ZAČNU PÁLIT

Co mohu pálit?

 • látky přírodního charakteru umístěné na hromadách (shrabané listí, větve, trávu)
 • zbytky po lesní těžbě na hromadách

je ZAKÁZÁNO plošné vypalování porostu – dle zákona č. 133/ 1985 Sb. o požární ochraně – pod pokutou pro fyzické osoby do výše 25 000 Kč, pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby až do výše 500 000 Kč

Kdo mi povoluje pálení?

 • pálení povoluje obecní úřad, úřad městyse na základě obecně závazné vyhlášky
 • pokud si nejsme jisti vydáním obecně závazné vyhlášky, informujeme se na úřadě

Kde mohu pálení ohlásit?

pálení se NEOHLAŠUJE na linku 150 a 112

Proč musím pálení ohlásit?

 • pokud nějaký občan uvidí kouř a nevšimne si, že se jedná o pálení hromady listí, informuje linku 150 nebo 112, že vidí kouř
 • operátor linky 112 a 150 nabere událost jako požár – odešle na příslušné operační středisko hasičů – zde proběhne kontrola, zdali není v místě nahlášené pálení – pokud je, ověří na uvedeném telefonním čísle platnost pálení, pokud pálení nahlášené není – vyjíždí na místo hasiči

Kdy mohu pálit?

 • kdykoliv uvedete ve formuláři a v závislosti na obecní vyhlášce

je ZAKÁZÁNO pálit při silném větru – může dojít ke snadnému rozvoji požáru

je ZAKÁZÁNO pálit v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Co všechno musím do formuláře vyplnit?

 • druh spalovaného materiálu
 • začátek a konec pálení
 • místo, kde budu pálit
 • způsob zajištění požární ochrany (kýbl s vodou, hadice, přítomnost dobrovolné jednotky hasičů)
 • telefonní číslo na člověka, který bude na místě po celou dobu pálení, případně další kontakty
 • své jméno – zodpovědnou osobu za pálení

Další upozornění

 • HZS Středočeského kraje pálení pouze EVIDUJE – NEPOVOLUJE!
 • v případě nekontrolovatelného požáru – INFORMUJTE neprodleně linku 150
 • místo pálení opusťte až po úplném uhašení ohně, z místa se nesmí ani kouřit

je ZAKÁZÁNO kouřit, rozdělávat a udržovat otevřené ohně v lesích mimo vyhrazená místa

je ZAKÁZÁNO rozdělávat a udržovat ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

je ZAKÁZÁNO rozdělávat a udržovat ohně ve vzdálenosti 100 m od stohu, dozrávajícího obilí, vysoké suché trávy a strniště