CESTA ALEJEMI

Okružní cesta kolem Braškova je tvořena revitalizovanými polními cestami, navazujícími okrajovými ulicemi Braškova a pěší lávkou přes Braškovský potok.

Vytvoření zeleného prstence kolem obce stálo celkem 2 milióny Kč, většinu pokryla dotace z fondů EU (85%) a ze SFŽP (5%). Zbývající část – spoluúčast 10% je hrazena z obecního rozpočtu. Za obec projekt řídil Ing. Jiří Kolrusz.

V dubnu 2011 probíhá dokončení celé akce, proběhly kontroly, které v terénu provedli jak zástupci SFŽP (Státní fond životního prostředí), tak AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny).

Je vhodné poděkovat občanům, kteří jsou vlastníky polností přilehlých k revitalizovaným polním cestám. Za prvé těm, kteří poskytli obci za úhradu pozemky chybějících úseků cest. Za druhé těm, kteří tolerují skutečnost, že hranice mezi ornou půdou a polní cestou s alejemi nemůže být jen pouhá čára, ale zvláště ve svažitém terénu jsou tady navíc meze, tvořící přírodní vegetací zpevněné terasy, bez kterých by přívalové srážky zničily jak pole, tak cesty.

Přejeme občanům, aby okruh sloužil k příjemným procházkám i k upevňování fyzické kondice.

Mapu s okružní cestou naleznete ZDE.

Další fotografie z okružní cesty (jaro 2011):