Muzeum sportu

Muzeum sportu na Braškově bylo dokončeno v prosinci roku 2014.

Mnoho z exponátů muzea zajistil kronikář obce Pavel Stádník, který je současně i správcem budovy. Mezi zajímavé exponáty patří dresy a hokejky slavných hokejistů Pavla Patery, Radka Gardoně, Františka Kaberleho nebo Petra Brabce. Mezi exponáty souvisejícími s Pavlem Paterou ale nalezneme i fotbalové relikvie, protože slavný kladenský hokejista a olympijský vítěz z Nagana po jistou dobu působil na Braškově i mezi místními fotbalisty. Podrobnosti lze najít v článku HRDINA Z NAGANA V DRESU BRAŠKOVSKÉM.

S instalací v muzeu pomáhali také místní hasiči, zejména Tomáš Votava. Instalaci a tvorbu nástěnné fotografie braškovských hasičů při požárním útoku zajišťoval Hynek Holer.

V současné době má muzeum velmi široké spektrum využití. K tréninku jej zejména v zimním období využívají malí hasiči i malí fotbalisté. ženy v budově cvičí jógu, zejména o víkendu se pak v budově hraje stolní tenis. Budova je pak základnou pro braškovské příměstské tábory, pro hasičská soustředění a hasičské soutěže žáků, dorostu i dospělých. Skoro rok pak byla budova užívána i jako ubytovna pro válečné uprchlíky.

V roce 2023 se rozběhl projekt na instalaci fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla pro vytápění budovy.