VZDĚLÁVÁNÍ A KROUŽKY

Vzdělávací program

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu ,,STROM POZNÁNÍ“ Součástí našeho školního vzdělávacího program jsou doplňkové programy i nadstandartní aktivity pro děti. V našem vzdělávacím programu jsme si vytyčily 4 integrované bloky, které se pojí ke všem ročním obdobím, neboť náš program je zaměřen na poznávání přírody, života v ní a všeho ostatního co se kolem nás děje. V každém integrovaném bloku je stanoveno několik doporučených témat, z kterých mohou učitelé při tvorbě svých třídních vzdělávacích programů vycházet.

 

Zájmové kroužky v roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 budou v MŠ Braškov probíhat následující kroužky:
Angličtina
Keramika

 

Celoškolní akce

Konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní akce, sportovní akce, výlety…) bude škola organizovat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo KHS.

Divadelní představení, která není možné vzhledem k omezením pořádat dětem nahrazujeme bohatým programem, který je doplněn o zajímavé akce v rámci MŠ. Pravidelně zařazujeme divadelní představení, které pro děti hrají a připravují zaměstnanci MŠ.