GDPR

Obec Braškov jmenovala ve smyslu článku 37 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pověřencem Mgr. et Mgr. Jaroslava Fraňka, advokáta, evidenční číslo ČAK: 18079, IČO: 068 70 503, sídlem Lacinova 629, 272 01 Kladno, e-mail: franek.jaroslav@gmail.com, tel.: +420 724 094 591.