Vyhlášky a nařízení

OBEC BRAŠKOV – EVIDENCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

ČÍSLO NÁZEV PRÁVNÍHO PŘEDPISU (OZV) schválen

účinnost/

platný od

ZRUŠEN
1 O místních poplatcích 16.12.1992 1. 1. 1993 6.7.1995 vyhláškou č. 6/1995
2 O použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 16.12.1992 1. 1. 1993 1.1.2009 vyhláškou č.1/2008
3 O nakládání s domovním odpadem 16.12.1992 1. 1. 1993 1.4.1998 vyhláškou č. 9/1998
4 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy 10. 9. 1993 1. 10. 1993 16.3.2005 vyhláškou č. 2/2005
5 O všeobecné úpravě a čistotě obce 15. 12. 1993 1. 1. 1994 1.1.1996 vyhláškou č. 7/1996
6 O místních poplatcích 21. 6. 1995 6. 7. 1995  
7 O pořádku a čistotě v obci 13. 12. 1995 1. 1. 1996 29.4.2004 vyhláškou č. 1/2004
8 O místním poplatku za provozovaný VHP 17. 3. 1998 1. 4. 1998  
9 O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 17. 3. 1998 1. 4. 1998 1.1.2001 vyhláškou č. 11/2001
10 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole 11. 4. 2000 1. 5. 2000 16.3.2005 vyhláškou č. 2/2005
11 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Braškov 18. 12. 2000 1. 1. 2001 11.7.2002 vyhláškou č. 13/2002
12 O likvidaci tekutých domovních odpadů 26. 9. 2001 26. 9. 2001 16.7.2008 vyhláškou č. 2/2008
13 O nakládání s komunální a stavebním odpadem na území obce Braškov 25. 6. 2002 11. 7. 2002 6.10.2005 vyhláškou č. 3/2005
OZV O vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru a jeho změny č. 1 Braškov 30. 9. 2002 15. 10. 2002 22.2.2003 vyhláškou č. 1/2003
1/2003 O vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru Braškov a jeho změny č. 1 4. 2. 2003 22. 2. 2003 16.10.2003 vyhláškou č. 2/2003
2/2003 Kterou se ruší OZV o vyhlášení závazných částí ÚPNSÚ a jeho změny č. 1 Braškov z 30.9.2002 a vyhláška č. 1/2003 o vyhlášení závazných částí ÚPNSÚ Braškov a jeho změny č. 1 vydaná dne 4.2.2003 30. 9. 2003 16. 10. 2002  
1/2004 O pořádku a čistotě v obci 13. 4. 2004 29. 4. 2004 16.3.2005 vyhláškou č. 1/2005
1/2005

 

Kterou se ruší OZV č. 1/2004 o pořádku a čistotě v obci ze dne 13.4.2004

16. 3. 2005 16. 3. 2005  
2/2005

 

Kterou se ruší OZV č. 4/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvest. nákladů MŠ ze dne 10.9.1993 a vyhl. č. 10/2000, vydaná dne 11.4.2000, kterou se mění vyhl. č. 4/1993

16. 3. 2005 16. 3. 2005  
3/2005

 

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Obce Braškov

21. 9. 2005 6. 10. 2005  
4/2005

 

O stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

22. 12. 2005 13. 1. 2006  
1/2008

 

Kterou se zrušuje OZV č. 2/1992, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne 16.12.1992

1. 7. 2008 1. 1. 2009  
2/2008

 

Kterou se zrušuje OZV č. 12/2001, o likvidaci tekutých domov. odpadů ze dne 26.9.2001

1. 7. 2008 16. 7. 2008  
1/2009 Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 6. 10. 2009 22. 10. 2009  
1/2011 Kterou se vydává požární řád Obce Braškov 27.9.2011 12.10.2011  
2/2011 O stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob na celém území Obce Braškov a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konání 27.9.2011 12.10.2011  
  Příloha č.1 k vyhlášce (OZV č. 4/2005) o stanovení místního poplatku za “odpady” pro rok 2012. 19.12.2011 1.1.2012  
1/2013 O zákazu provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů a jiných podobných her 25.6.2013 1.1.2014