O ŠKOLE

Zřizovatelem mateřské školy je obec Braškov. Škola má maximální kapacitu 60 dětí a je trojtřídní. Třídy jsou věkově smíšené.
V roce 2015/2016 byla provedena rekonstrukce školy a tím se navýšila i kapacita školy. Budova leží přímo proti obecnímu rybníku a k dispozici má velkou zahradu. Specifika obce umožňují blíže se věnovat ekologické výchově. Autobusové spojení je velmi dobré, zastávka je přímo před MŠ.

 

Historie

Jako zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání působí škola od r. 1954. Postupně během let prošla škola několika rekonstrukcemi. Při poslední rekonstrukci v roce 2015/2016 byla budova školy opatřena kamerovým a bezpečnostním systémem Zároveň se navýšila kapacita MŠ a podařilo se umístit všechny zapsané děti z obce a mohli jsme vypomoci i přespolním.

Záměry školy

Filosofií naší práce je podílet se na rozvíjení samostatného a zdravě sebevědomého dítěte, položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Upřednostňujeme individuální formy práce s využitím smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Pracujeme s tématickými celky, které jsou zaměřeny na psychické i fyzické možnosti dané věkové skupiny. Řízené, částečně řízené a spontánní aktivity se vyváženě střídají.

Podmínky umístění školy nám umožňují využívat přírodu okolních lesů, polí a jiných lokalit k poznávání v souvislostech. Na školní zahradě pěstujeme pokusně zeleninu, bylinky a jahůdky a to nás vede k vědomí povinnosti a významu vlastní práce. Škola je zaměřena na ekologické chápání životního prostředí.