Občané zastupitelům-zastupitelé občanům

          Pravidla pro zveřejňování příspěvků v této rubrice

  • Příspěvky vyjadřují názory přispívajících. Přispívajícím může být jednotlivec i skupina osob. Přispívající jepovinen poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zveřejnění příspěvků.
  • Přispívající nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné a účinné obecně závazné právní předpisy.
  • Nepřípustné jsou zejména urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob.
  • Příspěvky nesmí obsahovat vyhrožování násilím jednotlivci ani skupinám osob.
  • Příspěvky nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Příspěvky nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.
  • Příspěvky nesmí narušit soukromí jiných osob neoprávněným zveřejněním jejich osobních údajů.

 

.