Dětské hřiště

Dětmi i maminkami hojně navštěvované hřiště je velmi oblíbené pro svoji polohu uprostřed Braškova, pro pestrost dětských atrakcí, pro svou krátkou in-line dráhu pro naše nejmenší a samozřejmě i pro klidné posezení rodičů ve stínu nádherných vzrostlých ořešáků. 

Dětské hřiště a herní prvky na něm jsou určeny pro děti od 3-15 let věku dítěte. Všem uživatelům doporučujeme seznámit se s provozním řádem hřiště.

Hřiště bylo vybudováno v roce 2005 spolu s víceúčelovým sportovištěm celkovým nákladem cca 880 tis. Kč. Celý areál spolufinancoval Středočeský kraj (Fond sportu a volného času Středočeského kraje vložil cca 200 tis. Kč a cca 180 tis. Kč bylo hrazeno z Programu obnovy venkova Středočeského kraje).

V roce 2010 proběhla komplexní údržba hřiště, byly provedeny nové nátěry stávajících prvků a doplnění novými herními prvky. Rovněž přibyla krátká asfaltová in-line dráha pro menší děti, včetně příslušných bezpečnostních prvků. Rovněž bylo vylepšeno dětské pískoviště, které je možné nově zakrýt plachtou a zabránit tím jeho znečišťování.

Celé hřiště pak bylo osázeno vhodnou zelení a doplněno o další lavičku k pohodlnému posezení.

 

Další fotografie hřiště (květen 2011):

TEXT: Vladimír ChalupaFOTO: Vladimír Chalupa