Život v obci

Rozsvícení vánočního stromku 2023

Rozsvícení vánočního stromku 2023

O první vánoční advent 3.12. se sešli braškovští k tradičnímu rozsvícení vánočního stromku. Tradiční akce, kde se potkávají a pohovoří sousedé a občané Braškova zahájil krátkým proslovem starosta obce Ing. Vladimír Dráb. Následovalo pěvecké vystoupení dětí z mateřské...