Rozsvícení vánočního stromku 2023

O první vánoční advent 3.12. se sešli braškovští k tradičnímu rozsvícení vánočního stromku.

Tradiční akce, kde se potkávají a pohovoří sousedé a občané Braškova zahájil krátkým proslovem starosta obce Ing. Vladimír Dráb. Následovalo pěvecké vystoupení dětí z mateřské školky a zpěv koled v podání studentek z konzervatoře Jana Deyla a také promluva otce Daniela Janáčka, opata Strahovského kláštera k dětem a k přítomným občanům. Pod zasněženým a osvíceným stromem osvětlit opat Daniel některé vánoční zvyky a své vánoční poselství doplnil hřejivými slovy o lidech i bohu a samozřejmě i krátkou modlitbou.

Komu nestačila k zahřátí slova, mohl využít zapálených košů se dřevem, nebo hasičský vyladěný svařák. Děti i dospělí pak mohli zakousnout chleba se sádlem či připravené cukroví.

Obci s organizací samozřejmě pomohl braškovský sbor dobrovolných hasičů.

Pro 5, 2023 | Hasiči, Život v obci