Brigáda na fotbalovém hřišti

Jelikož jsme letos mohli pořádat Okresní závody Plamenu na fotbalovém hřišti. Rozhodli jsme se s pomocí hasičat, rodičů, vedoucích a hasičů uklidit a připravit vše pro závody.

Děti sbíraly větve, které se ostříhali kvůli stanům. Dámy vytíraly starou i novou budovu pro spaní a zázemí rozhodčích. Chlapi postavilipárty stan, připravili umývárku nebo sekali zapůjčenou louku naproti parkovišti. 

Tímto bych chtěla za sbor poděkovat za zapůjčení louky panu Václavu Šmídovi a všem kdo se zúčastnil brigády.

Autor článku: Markéta Chalupová