Značka: | Zveřejněno od: 15.02.2024 | Zveřejněno do: 31.12.2024 | Typ: Obecní úřad Braškov/Veřejné vyhlášky/Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Oznámení o písařské chybě
VV Oznámení o zpřístupnění návrhu změny č. 3 ÚP Braškov a oznámení konání veřejného projednání 1

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 15.02.2024

Zveřejněno do: 31.12.2024