Značka: | Zveřejněno od: 26.10.2023 | Zveřejněno do: 10.11.2023 | Typ: Veřejné vyhlášky | Původce: Krajský úřad

Obsah vyvěšení

VV Oznámení vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Stč. kraje a zpracování úplného znění ZUR Stč. kraje po těchto aktualizacích

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Krajský úřad

Zveřejněno od: 26.10.2023

Zveřejněno do: 10.11.2023