Značka: | Zveřejněno od: 05.12.2023 | Zveřejněno do: 19.12.2023 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyvěšení | Původce: MMK

Obsah vyvěšení

VV Oznámení o konání veř. projednání návrhu ÚP Horní Bezděkov

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: MMK

Zveřejněno od: 05.12.2023

Zveřejněno do: 19.12.2023