Značka: | Zveřejněno od: 20.09.2022 | Zveřejněno do: 06.10.2022 | Typ: Obecní úřad Braškov/Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

VV Oznámení o vydání a doručení Změny č.2 ÚP Braškov a úplného znění
PŘÍLOHY : https://www.braskov.cz/obecni-urad/formulare/uzemni-plan/

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 20.09.2022

Zveřejněno do: 06.10.2022