Značka: | Zveřejněno od: 15.12.2023 | Zveřejněno do: 31.12.2024 | Typ: Obecně závazné vyhlášky/Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 2-2023 ve Sbírce právních předpisů ÚSC
OZV č. 2 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 15.12.2023

Zveřejněno do: 31.12.2024