Značka: | Zveřejněno od: 07.07.2023 | Zveřejněno do: 25.07.2023 | Typ: Veřejné vyhlášky | Původce: ÚZSVM

Obsah vyvěšení

Aukční vyhláška k. ú. Pl. Újezd p.č. 122-1

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: ÚZSVM

Zveřejněno od: 07.07.2023

Zveřejněno do: 25.07.2023