Setkání zasloužilých hasičů Středočeského kraje

Tento rok připadla našemu okresnímu sdružení hasičů milá povinnost zorganizovat setkání zasloužilých hasičů z celého Středočeského kraje. Titul „Zasloužilý hasič“ je jedním z nejvyšších ocenění, které může člen SH ČMS získat, a to až po dosažení 65 let. Protože výkonný výbor OSH Kladno má dobré zkušenosti se zajištěním občerstvení  na různých akcí ze strany našeho sboru, byli jsme požádáni, zda bychom se tohoto neujali i na této akci. Zde se konkrétně jednalo o výdej cca 200 obědů a průběžné přípravy a výdeje občerstvení. Akce proběhla 22.6.2017 od 8 do 16 hodin v areálu bývalého dolu Mayrau. Členové našeho SDH zde byli i den předcházející, kdy si připravovali zázemí a pomáhali při stavbě party stanů. V samotný den konání akce se na jejím zdárném průběhu podílelo  9 členů našeho SDH, včetně dvou dorostenek, které se staraly  o přímou obsluhu účastníků. Při tom jim ještě pomáhala další tři děvčata ze SDH Lhota, Hřebeč a Brandýsek. Na závěr bych chtěl všem poděkovat za skvěle odvedenou práci a Vláďovi Drábovi za zapůjčení polní umývárny a gastrovybavení pro ohřev a výdej jídel.

Čvn 25, 2017 | Hasiči, Ze života sboru