Skip to main content

Dopravní nehoda - Valdek-Karlovarská

28.11.2013 v 11:38 vyjela naše jednotka k dopravní nehodě osobního a dodávkového vozidla. Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LAIZ101 v počtu 1+3. Na místě jsme provedli  zajištění místa nehody a řídili dopravu během vyšetřování příslušníky DI PČR Kladno. Po skončení vyšetřování jsme uklidili vozovku. Během zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výzbroje a výstroje.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Horníková

Požár-dráty vysokého napětí, Kyšice

2.8.2013 v 9:35 nás vyslalo operační středisko HZS Stč.kraje na požár drátů vysokého napětí. Jelikož, tím že došlo k výpadku el proudu i v naší obci, byla tentokrát poplachová siréna mimo provoz. V sms z KOPIS bylo následující:"Kysice, Prazska, ? 224, pozar dratu vysokeho napeti,spadl do krovi a hori krovi,za arealem fi.Aqariuscca 50m v poli". Jednotka vyjela v 9:43 v počtu 1+3 s CAS 32 T-138. Na místě průzkumem zjištěno, že, hořící křoví spadlo do Braškovského potoka a došlo k samouhašení, takže nebyl nutný zásah. Při zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výstroje či výzbroje.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

Požár- seník Agro Řisuty, Malíkovice

1.8.2013 byla naše jednotka v 6:57 vyslána na vystřídání zasahujících jednotek u požáru seníku Agro Řisuty v Malíkovicích. Tento požár byl již ohlášen 31.7. v 11.15 a od té doby u něj zasahovalo 13 jednotek. Naše jednotka vyjela v počtu 1+3 s CAS32 T-138. Na místě dle pokynů vel.zásahu prováděla dohašování sena a dopravu vody z blízkého rybníka. Zpět na základnu se jednotka vrátila v 19:10, zde proběhlo doplnění vody a umytí techniky. Bohužel při zásahu došlo k poškození převodovky a tak bude nutná její oprava. Ke zranění ani poškození výstroje nedošlo.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

Požár-osobní automobil, Velká Dobrá

17.6.2013 v 23:47 nás vyslalo operační středisko HZS Stč.kraje na požár osobního automobilu. Jednotka vyjela v 23:52 s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+5 a s CAS 32 T-138 v počtu 1+2. Na místě v době příjezdu již zasahovala jednotka HZS Kladno.Naše jednotka provedla nasvícení místa události halogenovými reflektory a družstvo s CAS 32 bylo posláno zpět na základnu. Družstvo s CAS K25 zůstalo na místě jako záloha do úplné likvidace požáru. Při zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výstroje či výzbroje.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

Technická pomoc - odčerpávání vody Veltrusy Den 1.

V pátek 7.6.2013 začal zatím nejdelší zásah v historii našeho sboru. Od 4.6. byla také naše jednotka v pohotovosti k výjezdu na pomoc zatopeným oblastem. K jejímu nasazení došlo 7.6 ve 12.28 na žádost krizového štábu města Veltrusy,   prostřednictvím KOIS HZS STČ kraje. Jednotka vyjela  s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+4 (velitel – Laitner H., Strojník- Votava T., hasiči – Chalupa V., Fuit R. a Vrtík P.) Po příjezdu byla jednotka velitelem úseku nasazena na odčerpávání vody z laguny , která vznikla přelitím Vltavy přes povodňové bariéry. V 18. Hodin byla naše činnost na tomto stanovišti velitelem zásahu ukončena a jednotka se přemístila k zahradnictví k odčerpávání vody ze zaplavené zahrady. Čerpání  bylo zahájeno ve 20 hod a trvalo nepřetržitě celou noc až do 13 hod následujícího dne kdy již hladina vody v zahradě klesla pod technickou možnost čerpání. Na čerpání byly nasazeny tyto čerpadla: PS12 (1200l/min), plovoucí čerpadlo Herkules (800 l/min) a  kalové čerpadlo HONDA ( 800 l/min). 

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava, Hugo Laitner

Technická pomoc - Veltrusy Den 2. a blesková povodeň Dolany

8.6 v 16 hodin bylo provedeno vystřídáni čerstvými posilami(velitel – Sochna J, strojník – Brůček K, hasiči-Kankrlík M., Šíma J, Burgr Pavel, Jelínek P.)., které přijeli s VW Transporter s přívěsným vozíkem. Vystřídání proběhlo při přesunu na nové stanoviště, kterým byla zámecká zahrada. Na místě zůstala veškerá čerpadla, kterými bylo prováděno odčerpávání vody z jednotlivých lagun v zámecké zahradě a to opět nepřetržitě i v noci. Vystřídaná část jednotky odjela zpět s CAS K25 LIAZ 101. Po dojezdu na základnu bylo provedeno základní ošetření techniky a doplnění hadic. Ve chvíli kdy už se většina členů chystala domů, byl naší jednotce ve 22:44 vyhlášen mimořádný poplach. Jednalo se o ochranu a evakuaci obyvatel z obce Dolany, která byla zasažena tzv.bleskovou povodní. Na místo jsme vyrazili s oběma CAS v počtech 1+2(velitel-Laitner H., strojník- Horník P., hasič – Přerost M.) a 1+3(Velitel- Fuit R., strojník- Votava T.,hasiči-Chalupa V.,Molo J). Na místě jsme se na povel řídícího důstojníka rozdělili na dvě pátrací skupiny, vybavili se opasky a lany a vyrazili po jednotlivých zasažených domech. Naštěstí nebyl nikdo z místních občanů na našem úseku poraněn. Voda začala pomalu opadávat a tak část jednotky odjela s CAS 32 T-138(1+2 zpět na základnu) a zbytek se rozdělil na dvě skupiny. Jedna prováděla spolu s vel.zásahu průzkum hráze rybníka, která hrozila protržením a druhá pak společně s jednotkou SDH Unhošť odčerpávala vodu ze sklepů. Ze zásahu se vrátil zbytek jednotky v 02:30. Při zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výstroje či výzbroje.

 

Technická pomoc - Veltrusy Den 3.

9.6. pokračovalo čerpání vody v zámecké zahradě a to až do 16 hodin, kdy pro opětovný trvalý déšť byly práce ukončeny. neboť v podmáčeném terénu již začaly padat stromy. V 17 hodin odjela část jednotky k vystřídání. Na místě zůstal Brůček K., kterého doplnili: Jelínek P a Vosyka A.

Technická pomoc - Veltrusy Den 4. a 5.

 Ve dnech 10.-11.6. působila na místě jednotka ve složení Burger P., Brůček K. a Vosyka A. V tyto dny jsme také dovezli humanitární pomoc od občanů Braškova a Družce. 11.6 došlo k závadě na chladícím okruhu PS 12. Proto nebylo provedeno střídání. Stávající členové přijeli zpět na základnu i s PS 12 na , které ihned začali demontážní práce a zjištění rozsahu závady.

Technická pomoc - Veltrusy Den 6.

12.6. Pokračuje se na opravě PS12. Dovezli jsme náhradní díly a po montáži chladiče se po dolití chladící kapaliny zjišťuje, že je bohužel prasklé těleso chladiče. Nová cesta do PO-BP v Bráníku a dovezení celého tělesa chladiče. Tentokrát se po sestavení již nic dalšího neprojevilo a tak byla "mašina" opět připravena na čerpání vody. V průběhu opravy jsme jí ještě přidělali světlo na výsuvný stožárek, aby v noci byla jednodušší její obsluha. Opravu provedli pp. Laitner a Votava. 

Technická pomoc - Veltrusy Den 7.

13.6 V 15:45 odjíždí další skupina s VW Transporter + přívěs na čerpání. Tentokrát ve složení (Votava T, Laitner H. ,Sochna J. a Chalupa V.) Tentokrát jsme byli nasazeni na odčerpávání sklepů objektů Sušárna a Myslivna, patřící pod správu Zámku Veltrusy. Na čerpání bylo nasazeno kalové čerpadlo Honda a následně elektrická ponorná čerpadla napájená z elektrocentrály. Ve 20 hod. jsme čerpání ukončili a po večeři jsme se přesunuli zpět do zámecké zahrady k obsluze "ameriky" a přečerpávání malých lagun pomocí plovoucího čerpadla Herkules. Toto jsme prováděli až do rána do 7:30.

Technická pomoc - Veltrusy Den 8.

14.6. Po snídani na místní hasičárně jsme odjeli v 8:30 do prostor zámku k odčerpání jímek a sklepů. Na toto byla opět nasazena Honda, elektrocentrála HERON a elektrická čerpadla. Současně jsme se ještě starali o doplňování PHM a kontrolu "ameriky". Čerpání jsme ukončili v 14:30. V průběhu prací nás do svého zpravodajství natáčela ČT. V 16:30 jsme byli zpět na základně vystřídala nás sestava (Brůček K, Šíma J., Burger P, Kankrlík M. a Kocálová M.) Ti pokračovali v obsluze "ameriky" opět nonstop celou noc..

Technická pomoc - Veltrusy Den 9.

15.6. Dopoledne jsme odčerpávali vodu ze sklepů rodinných domků. Po obědě pak  vodu z lagun v zahrádkářské kolonii. No a samozřejmě jsme se starali dále o "ameriku".Na večer jsme ještě jeli vyčerpat jeden sklep RD a pokračovali do tmy s odčerpávání lagun. Přes noc se obsluhovala pouze "amerika".

Technická pomoc - odčerpávání vody

Silné dlouhé deště, které způsobily rozsáhlé povodně ve středních a severních Čechách, nasytily zem natolik, že začali průsaky do sklepů i v našem blízkém okolí. 4.6. ve 14:16 dorazila naší jednotce následující SMS z KOIS HZS Stč.kraje:“Kladno,Pleteny Ujezd,CS.Armady 171, jde z poli,do septiku, pres septik do domu.3 cerpadly cerpa, ale nepomaha to,4 kubiky.Technicka pomoc.“ Jednotka vyjela ve 14:25 s CAS K25 LIAZ 101. Na místě zjištěn , průsak do sklepa, avšak v množství , které neumožňovalo nasadit čerpadla.Proto bylo rozhodnuto vyčerpat jímku. K vyčerpání bylo použito kalové čerpadlo HONDA s jmenovitým výtlakem 800 l/min. Po prvním odčerpání se však jímka začala znovu plnit. Proto se čerpadlo přesunulo k jímce na vedlejší parcele a ta se vyčerpala také. Po druhém vyčerpání se již přítok snížil natolik, že ho zvládala čerpadla majitele a tak byl zásah v16.10 ukončen. Celkově bylo odčerpáno cca 15 tisíc litrů vody. Při zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výstroje či výzbroje. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

Dopravní nehoda - NA mimo vozovku

3.6.2013 v 11:55 vyjela naše jednotka k převrácenému kamionu s návěsem, který havaroval mezi Braškovem a Kyšicemi. Na místě bylo zjištěno, že řidič je bez zranění a jednotka zasypala sorbentem malý únik nafty. Bohužel bylo od začátku jasné, že vozidlo nepůjde vyprostit bez vyložení nákladu a náklad tvořily kartony 2l limonád z Vesety v celkové váze cca 25 tun. Proto byly povoláni další členové jednotky a náklad přeložen na přistavené nákladní automobily. Po vyložení provedla fa.Oplt vyproštění vozidla z pole a jeho odtažení. Dále jsme provedli očištění komunikace 1 proudem "C". O uzavření komunikace 1/18 se ve směru na Kyšice postarala MP Unhošť a ve směru na Braškov naše jednotka. Během zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výzbroje a výstroje.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

Požár-ubytovna, Kladno, Wolkerova ul.

15.5.2013 v 11:32 vyjela naše jednotka na pokyn KOIS HZS STČ kraje k požáru ubytovny na Kladně v areálu fotbalového stadionu Slavoj. Jednotka vyjela s CAS K25 LIAZ101 (1+2) a s CAS 32-T138 (1+1).Před příjezdem na místo zásahu byly obě družstva poslány na zálohu na stanici Kladno. V 12:35 byla jednotka odeslána zpět na základnu. O požáru informoval i Kladenský deník.

TEXT a MAPA: Hugo Laitner 

Planý poplach - požár lesa

30.4. Uprostřed reje čarodějnic na Čertovce nás ve 20:07 vyrušila poplachová siréna a vzápětí jsme si četli zprávu z KOPIS: "Kladno ,Braskov ,braskov valdek,karlovarska na kladno z leve strany hori les,POZAR LESNI,POLNI POROST,TRAVA I.ST." . Okamžitě část jednotky(1+2) odejela zmíněným směrem s CAS 32 T-138. Při hledání požáru se k nám ještě připojila jednotka z Unhoště s CAS K25 LIAZ 101 a jednotka z PS HZS Kladno s CAS30 T-7. Ohlášený požár však nalezen nebyl .Cca po 45 minutách bylo hledání ukončeno a  jednotka se vrátila zpět k čarodějnickému ohni.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

Požár-osobní automobil, Sportovců, Braškov-Valdek

24.4. ve 20:37 vyjela jednotka s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+4 k ohlášenému požáru osobního automobilu do ulice Sportovců před restaurací Stará hájovna. Na místě průzkumem zjištěno, že rozšíření požáru z motorového bylo zamezeno místním občanem za použití RHP z blízké restaurace. Jednotka v DT natáhla vysokotlaký proud a začala s hledáním ohniska požáru. V motorovém prostoru pak objevila doutnající rukavici a hadr. Tyto byly z motoru odstraněny a dohašeny na silnici. Dále na místo jako záloha dojela CAS32 T-138 v počtu 1+2. Ze stanice HZS Kladno pak CAS 30 T7, CAS 20 Ternno a vyšetřovatel. Po lokalizaci zůstala na místě je osádka CAS K25 LIAZ 101 a po nafocení vyšetřovatelem odtlačila vozidlo z hlavní komunikace do ulice. Během zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výstroje. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: archiv HZS Kladno a SDH Braškov

Požár-popelnice, ul.Akátová, Velká Dobrá

4.2. v 00:31 se opět nocí rozezněla poplachová siréna a PELIG přeposlal zprávu z operačního střediska HZS Kladno na mobilní telefony členů naší jednotky s následujícím textem:"Kladno,Velka Dobra,Akatova 132,naproti u panelovych domu,venku u popelnic,okolo jsou vzrostle stromy.POZAR,POPELNICE,KONTEJNER,I.st"  Na místo zásahu jsme vyrazili 00:38 v počtu  1+5 s CAS K25 LIAZ 101. Při příjezdu na místo události jsme zjistili , že na místě již zasahuje jednotka HZS Kladno s CAS 30 T-815-7 jedním vysokotlakým proudem. Do likvidace požáru jsme zůstali na místě jako záloha. Na místo se také dostavila hlídka PČR z OO Unhošť. Zásah by stížen hustým sněžením. Během zásahu nedošlo ke zranění ani poškození výstroje. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Jiří Sochna, Radek Fuit