Skip to main content

Zásahy, cvičení a školení v roce 2011

Tecnická pomoc-únik nebezpečných látek

2.listopadu 2011 se ve 13:58 ten den podruhé rozezněla poplachová siréna. Poprvé ve 12 hod šlo o pravidelnou měsíční zkoušku sirén. Podruhé se současně na mobilních telefonech členů jednotky zobrazila následující SMS:"Kladno, Velka Dobra, na kruhovem objezdu kaluz cca 3m dlouha, 50cm siroka,jde z ni dym.UNIK NEBEZPECNYCH LATEK NA POZEMNI KOMUNIKACI". Jednotka vyjela ve 14:07 v počtu 1+3 s technikou CAS 32 T-138. Do doby příjezdu na místo zásahu zde prováděly jednotky HZS Kladno a Dekonta neutralizaci uniklé kyseliny sírové. Naše jednotka na místě porovedla spláchnutí zbytků neutralizované látky a umytí komunikací včetně chodníků. Na základnu se jednotka vrátila v 17:39. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani k poškození výstroje a výzbroje. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Radek Fuit

 

Technická pomoc – odstranění vyvráceného stromu

Dne 17.9.2011 vyjela jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS K25 LIAZ společně s jednotkou HZS Kladno(CAS 25 Terrno) 1+4 na likvidaci padlého ořešáku na Braškově č.p.177. Vzrostlý strom nevydržel nápory větru v přechozích dnech a spadl na garáž. Za pomoci motorových pil, žebříků a lan, byl strom postupně rozřezán a dřevo odneseno mimo pozemek. Při zásahu nedošlo k poranění ani škodám na technice. Rozřezané dřevo nám bylo majitelem věnováno a tak se při něm zahřejeme ještě jednou.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: M.Kankrlík

 

Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu

Ve večerních hodinách 23.8.2011 vyjela jednotka k likvidaci hnízda sršňů v ulici Ke Skalce. Výjezd proběhl na základě informace majitele objektu, kde se sršně již dostávali přes půdní prostor do obytných částí domu a obešel se bez poplachové sirény.

Výjezdu se účastnila jednotka v počtu 1+5 s technikou CAS K25 LIAZ 101. Likvidace hnízda byla provedena chemickým postřikem z přistaveného třídílného žebříku.

Návrat na základnu proběhl za cca 45 min.

TEXT: Vladimír Chalupa FOTO: Vladimír Chalupa

Technická pomoc – odchyt a záchrana zvířete

Dne 25.7. 2011 byl naší jednotce ve 14:25 vyhlášen krajským operačním střediskem poplach.Tentokrát se jednalo o záchranu zvířete v obci Velká Dobrá. Po příjezdu ve 14:40 na místo události, jednotka v počtu 1+4 průzkumem zjistila, že se jedná o kočku, která se usídlila na hřebeni střechy a bojí se slézt dolů. Za použití žebříku byla kočka „Micinka“ snesena a předána v pořádku majitelce. Při zásahu nedošlo ke zranění ani poškození použité techniky CAS K25 LIAZ101.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: M.Kankrlík

 

Technická pomoc – odklizení bláta z vozovky

Prudké lijáky a bouře, které tento týden sužovali náš kraj byli příčinou i dalšího výjezdu a to tentokrát v pátek 24.6.2011 v 16:45. Prudký déšť splavil hlínu do ulice Kladenská ve Velké Dobré. Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 32 T-138. Na místě za použití proudu „C“ a 6500 l vody provedla odstranění nánosu bahna ze silnice i chodníků. Návrat na základnu vyl nahlášen v 18:53. Při tomto zásahu nedošlo ke zranění ani škodám na vybavení.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: T.Votava

Technická pomoc – odstranění padlého stromu

Technická pomoc – odstranění padlého stromu. Ve středu 22.6.2011 nás při pravidelné schůzce v hasičárně v 19:17 „vyrušila“ poplachová siréna a současně s ní i SMS oznamující výjezd k odstranění padlého stromu do drátů nízkého napětí na silnici Braškov-Družec. Silná bouře s prudkým deštěm ten den přivodila takovýchto událostí povíce, jak je možno se dočíst v Kladenském deníku. Jednotka vyjela v 19:20 s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+7. Na místě jsme čekali se zahájením zásahu na příjezd poruchové služby ČEZ Distribuce k zajištění vypnutého vedení. Po příjezdu se za pomoci RMP provedlo odřezání větví z vedení a následně rozřezání kmene stromu, který bránil ve vjezdu na pozemek RD. Na místě zasahovala i hlídka PČR OO Unhošť. Při zásahu nedošlo ke zranění pouze k poškození hliníkového žebříku, který jsme museli použít jako podpěru.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Stáž na HZS Kladno - 2.část

Druhé družstvo pak absolovovalo stáž dne 11.6.2011 od 7:00 do 20:00. Tato stáž byla na výjezdy bohatší. První výjezd byl na likvidaci včelího roje, který se nacházel v blízkosti dětského hřiště v lokalitě Na vyhaslém. Po té následovaly v průběhu dne ještě tři výjezdy k dopravním nehodám a to do Svinařova, ke Dřetovicím a na R6 v prostoru nájezdu u Velké Dobré. V době mezi výjezdy došlo i k seznámení s KOIS a pohovorem s operačním důstojníkem.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Stáž na HZS Kladno - 1.část

První družstvo se zúčastnilo 12.hodinové stáže na stanici Kladno 5.6.2011. Během stáže se seznámili s technikou dislokovanou na stanici a proběhlo zaškolení o uložení věcí na jednotlivých vozech. V průběhu stáže došlo i k výjezdu na požár trávy a křoví v areálu bývalé Poldi. Zde družstvo naší jednotky zasahovalo společně s družstvem HZS Kladno. Stáž byla ukončena v 19.hodin.

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: R.Fuit

Požární asistence - Letiště Velká Dobrá

Ve dnech 29. a 30.4.2011 prováděla naše jednotka požární asistenci při 2.Středočeských pivních slavnostech, které se konaly na letišti Velká Dobrá. O tuto službu jsme byli požádáni vedením HZS Stč. kraje. 29.4. byla služba zahájena společně s ZZS a PČR v 17.hod a ukončena v 22.hod. 30.4 byl příjezd na letiště stanoven na 10.hod a celá akce byla ukončena také v 22.hod. Po oba dva dny byla prováděna s technikou CAS K25 LIAZ101 v počtu 1+5. V sobotu 30.4 bylo k vystřídání prvního družstva (10:00-15:00) použito DA VW Transporter. Druhé družstvo již zůstalo na místě do konce akce. Během asistence nedošlo k žádné události, která by vyžadovala nasazení jednotky.

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: V.Chalupa, T.Votava

 

Požár OA - taktické cvičení

25.3.2011 byl naší jednotce vyhlášen KOPISem Kladno poplach, s tím, že se jedná o požár osobního automobilu. Až v hasičárně těsně před výjezdem, jsme se od velitele dozvěděli, že se jedná o taktické cvičení. Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LIAZ 101 a CAS 32 T-138 v počtech 2+8. Při příjezdu na místo události byl zjištěn požár OA v plném rozsahu. Již cestou vydal velitel zásahu pokyn k použití dýchací techniky, takže dva hasiči z družstva LIAZ s DT prováděli provotní zásah pomocí vysokotlakého proudu a další dva rozvinuli jako záložní proud „C“ s proudnicí TURBO. Družstvo z TATRY pak natáhlo vedení „B“ pro doplnění vody do CAS K25. Po uhašení prostoru kabiny byl za pomocí VRVN otevřen motorový prostor a dále byly prováděny dohašovací práce. Po ohlášené likvidaci proběhlo vyhodnocení zásahu velitelem družstva HZS Kladno, který celý zásah sledoval a jeho jednotka byla v CAS 20 TERNNO připravena jako záloha na místě. Celkově bylo cvičení vyhodnoceno kladně a všichni si odnesli mnoho praktických poznatků.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: archiv SDH Braškov

 

Požár - planý poplach

Téměř přesně dva měsíce po prvním letošním výjezdu na planý poplach, se podobná situace opakovala 13.března v odpoledních hodinách.Ve 14:23  byl operačním střediskem v Kladně vyhlášen naší jednotce poplach systémem PELIG. V SMS bylo následující :"Kladno,Braškov,Braškov u rybníka-pozar dreva,hromada cca 2x2m.POZAR POPELNICE,KONTEJNER,ODPAD,I.st". Již při cestě do hasičárny velitel jednotky zjistil, že na místě události pouze dohořívá oheň, který byl dopoledne ohlášen na operační středisko HZS jako "pálení" a rozhodně se nejednalo o požár. Toto telefonicky oznámil na operační středisko a zrušil výjezd jednotky, která se mezitím připravovala k výjezdu v počtu 1+4. Na místo dorazila i hlídka PČR. Událost byla klasifikována jako planý poplach.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Výcvik nositelů dýchací techniky II.

26.února vyrazila druhá skupina NDT na periodický vývik, tentokrát na výcvikový polygon hasičského záchranného sboru Letiště Ruzyně.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: J.Sochna,M.Kankrlík

 

Výcvik nositelů dýchací techniky I.

26.ledna vyrazila první skupina NDT na periodický vývik,který se konal ve výcvikovém polygonu Hasičského záchranného sboru Příbram. Při výcviku na tomto polygonu, jde zejména o simulaci použití dýchcích přístrojů v praxi. První část tvoří zátěžové testy na běžícím pásu, "nekonečném žebříku" a kladivu. Druhou pak průlez ve stísněných a špatně osvětlených, případně zakouřených prostorách.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: P.Horník, T.Votava

 

Požár - planý poplach

12.ledna 2011 ve 20:30  byl operačním střediskem v Kladně vyhlášen naší jednotce poplach systémem PELIG. V SMS bylo následující :"Kladno,Druzec, Druzec smer Valdek,zablesk z lesika nasledne kour.POZAR LESNI,POLNI,TRAVA I.st". Na místo události vyjela jednotka v 20.36 s technikou CAS K25 LIAZ 101  v počtu 1+9. Na místě ve spolupráci s jednotkou HZS Kladno provedla průzkum, ale žádný požár nebyl nalezen. Na místě i PČR.  Událost byla klasifikována jako planý poplach.

TEXT: Hugo Laitner VIDEO: Tomáš Votava jun.