Skip to main content

Zásahy, cvičení a školení v roce 2010

Technický zásah - vyprošťování vozidel

15.12.2010

Přívaly sněhu způsobily dopravní komplikace po celé ČR a nevyhnuly se ani našemu regionu, spíše naopak. Kromě horských oblastí napadlo nejvíce sněhu právě u nás. Takže naše jednotka měla dva výjezdy a to k zapadlému vozidlu u kruhového objezdu a pomoc 5 kamionům neschopným pohybu v obci Kyšice. Při zásazích nedošlo ke zranění ani škodám na vyprošťovaných vozidlech.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová

 

Technický zásah - ostranění stromu z vozovky

6.12.2010

Tak nám letošní příděl sněhu sebou přinesl i první prosincový výjezd. V SMS od operačního střediska pro členy jednotky bylo následující:" Kladno,v urovni Kozovy Hory je spadly strom do silnice, po prave strane od Kladna..6.12. 14:26:12 TECHNICKA POMOC,ODSTRANOVANI PREKAZEK,1.st" Jednotka vyjela v 14:34 s technikou CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+4. Na místě za použití ruční motorové pily provedla rozřezání a odstranění padlého stromu z vozovky. Na místě přítomna hlídka PČR, která zajišťovala řízení dopravy. Při zásahu nedošlo ke zranění ani ke škodám na vybavení.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Školení - zásah u DN se zraněním a požárem

24.11.2010

V rámci plánovaného výcviku jsme se tentokrát věnovali zásahům u různých typů dopravních nehod. Po teoretické části jsme si provedli praktické cvičení. Situace před příjezdem jednotky následující: Havarované osobní vozidlo, kouř z motorového prostoru, zraněná osoba uvnitř vozu. Na základě těchto informací vydal velitel družstva rozkaz k použití dýchací techniky pro dva hasiče, kteří za pomoci vysokotlaku provedli uhašení motorového prostoru a protipožární opatření. Další členové jednotky pak provedli vyproštění zraněné osoby z vozidla a poskytnutí první pomoci. Po ukončení cvičení jsme provedli rozbor a vyhodnocení. Při nácviku nedošlo k závažným chybám zasahujících a cvičení bylo vyhodnoceno kladně.

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Pavel Horník

 

Cvičení - norná stěna podruhé

24.11.2010

Protože se blíží zamrznutí rybníka, zopakovali jsme si použití provizorní norné stěny a stáhli řasu pokrývající část vodní plochy Valdeckého rybníka. Cvičení proběhlo v počtu 1+7 za použití techniky CAS K25 LIAZ. Na závěr jsme ještě vyzkoušeli použití osvětlovacího stožáru. Vše fungovalo bez závad.

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová

 

Cvičení - použití provizorní norné stěny

Hladinu nově zrekonstruovaného rybníku na Valdeku pokryla souvislá vrstva zelených řas. Jak se jich co nejlépe zbavit? Vymysleli jsme cvičení na použití provizorní norné stěny, která se používá při záchytu uniklých ropných látek na vodní hladiny. Za použití hadic "B" jsme pomalu stáhli řasy k výpusti a tam za pomoci lopat a hrábí jsme odklidili řasy do výpusti. Pokus se velice zdařil a hladina byla v tu chvíli bez zelené pokrývky. Nakonec jsme použité hadice na místě vyprali pomocí pračky. Musíme však toto cvičení ještě jednou zopakovat před zamrznutím, aby byl led čistý a použitelný k bruslení. Cvičení proběhlo v počtu 1+5 za použití techniky TATRA 138 CAS3.

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Pavel Horník, Vladimír Chalupa

 

Školení nositelů dýchací techniky

Součástí výbavy CAS K25 Liaz byly i 4ks izolačních dýchacích přístrojů Saturn S7. Aby jsme je mohli v případě potřeby využít bylo třeba absolovovat kurz nositelů dýchací techniky tzv.NDT 16. Bohužel nám příslušná stanice HZS na Kladně  neměla více jak rok ve svém "nabitém" programu místečko pro členy naší jednotky a tak jsme tento kurz absolovovali na stanici Beroun. Tento kurz nám tam domluvil P.Horník, který tam již několik let slouží jako hasič-strojník. Školení ve dnech 7. a 8.8.2010 probíhalo naprosto skvěle, přístup školitelů byl více než příkladný. Po teoretické přípravě na učebně, kde  jsme se seznámili s konstrukcí IDP, jeho obsluhou a spoustou bezpečnostích opatření, následoval praktický výcvik. Ten spočíval  v opakovaném výstupu na cvičnou věž a vyhledávání ztracené osoby ve stísněných podmínkách. Závěrem nás velitel směny proškolil o zásadách použití IDP v praxi. Jemu i technikovi CHTS patří náš velký dík za čas, který si na nás našli a skvěle provedený kurz.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

Letní zahřívací cvičení - hašení požárů

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová a Tomáš Votava

 

Požár - skládka starých pneu

Dne 28.5.2010 ve 3.22 vyjela naše jednotka s technikou CAS 32-T-138 v počtu 1+3 a s CAS K25 LIAZ101 v počtu 1+4 na požár skládky starých pneumatik v areálu bývalé Poldi. Požár se nacházel u bývalé "zasilatelny" dnes depa OKD. Po příjezdu na místo události bylo velitelem zásahu určeno 5 členů k vytvoření dvou útočných proudů, 2 k dálkové dopravě vody a jeden jako velitel čepacího stanoviště. Nežli se započlo s dálkovou dopravou, pomohla tato dvojice vytvořit ještě druhé dopravní vedení z čerpacího stanoviště k CAS u požářiště. Bohužel při přesunu LIAZ na čerpací stanoviště došlo k jejímu zapadnutí do zavežené havarijní jímky, která nebyla vůbec označena. O tomto více v dalším článku. Skládka pneu měla rozlohu cca 30x30m a plameny při příjezdu šlehaly do výše 10m. Na místě zasahovaly kromě HZS Kladno a Slaný ještě jednotky SDH Unhošť, Pchery, Smečno, Lhota, Žilina, Brandýsek, Vinařice, Lány a drážní hasiči z Kralup nad Vltavou. Naše jednotka dodala v průběhu zásahu na požářiště cca 40.000 litrů vody. Po lokalizaci požáru odjela CAS32 s osádkou 1+2 zpět na základnu a zbytek jednotky zůstal u zapadlé Liazky. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.

 

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku došlo při přejezdu techniky na místě zásahu k zapadnutí CAS K25 LIAZ 101 do staré havarijní jímky. Tato byla zavezena všemožným odpadem a navrh nasypán hrubý štěrk. Bohužel díky deštivému počasí se z tohoto stala přímo past na naši Lízu, která tam zapadla až po stupačky které jí zachytily za betonový okraj. Vozidlo zapadlo tak, že se nedalo vytažením vyprostit, takže bylo nutno povolat 30t jeřáb ze stanice HZS Kladno. Za pomoci jeřábu a dalšího nákladního vozidla byla nakonec naše Líza vytažena na pevnou plochu. Následovalo umytí a kontrola podvozkové části. Při zapadnutí i následném vyprošťování naštestí nedošlo k závažnějšímu poškození. Prakticky byly jen pomuchlány podběhy. Takže po doplnění prázdné cisterny z hydrantu u elektrárny, odjel konečně zbytek jednotky také zpět na základnu kam dorazil v 9:50. Zde bylo ale ještě nutno sundat kola přední nápravy, vyčistit brzové obložení a důkladně znovu zkontrolovat všechny díly, které byly zapadlé.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová a Miroslav Kankrlík

 

Školení velitelů a strojníků JPOV

V sobotu 15.5. proběhla v naší hasičárně a u rybníka praktická část periodického školení velitelů a strojníků jednotek kategorie JPOV. Teoretická část proběhla 10.4.2010 v prostorách HZS PS Slaný. Poprvé bylo toto školení koncipováno zcela jinak než v předchozích letech, kdy se v podstatě „odbylo“jen na učebně. Většina zúčastněných se shodla na tom, že tato forma školení má mnohem vyšší úroveň, nežli tomu bylo dříve a pro praktické využití jednotek je mnohem přínosnější. Byly jsme potěšeni, že si představitelé HZS Kladno vybrali k spolupráci při pořádání tohoto školení právě náš sbor. Samotné školení proběhlo částečně u rybníka, kde bylo předvedeno použití různých druhů čerpadel (plovoucí, kalové a PS 12) a vytvořena dálková doprava vody pomocí dvou PS 12. Zde bylo ukázáno i velkokapacitní kontejnerové čerpadlo z výzbroje HZS Kladno. Po přesunu do hasičárny a přestávce na občerstvení, pokračovalo školení praktickou ukázkou jištění na laně a základními prvky poskytování první pomoci. Tím byla tato část školení ukončena. Poslední třetí část – praxe na stanici HZS Kladno proběhne individuálně pro jednotlivé velitele družstev.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: archiv SDH Braškov

 

Požár - lesní porost Pod Veselovem

11.března v 18:48 se naší obcí rozezněl signál z  poplachové sirény pro svolání jednotky.V SMS ze sytému PELIG si členové       zásahové jednotky přečetli následující :"Kladno,Braskov,Valdek,Valdek smer Druzec,pozar v lese na puli cesty vpravo smer Dobra,plameny cca 2metry .POZAR LESNI,POLNI POROST,TRAVA". Na místo události vyjela jednotka v 18:54 s technikou CAS K25 LIAZ 101  v počtu 1+8. Současně byly na místo události vyslány jednotky HZS Kladno a JSDH Unhošť. Naše jednotka dorazila na místo jako první a průzkumem zjistila, že se jedná o hořící dub u kterého bylo nalezeno ohniště ze zbytky vypálených kabelů. Protože se jednalo o požár malého rozsahu, byla velitelem zásahu odeslána jednotka JSDH Unhošť zpět na základnu a likvidaci požáru zajišťovala naše jednotka a jednotka HZS Kladno. Na likvidaci ohnisek byly nejprve použity jednoduché hasební prostředky(džberové stříkačky a ženijní nářadí). Bohužel strom byl již ohněm zasažen natolik, že těmito prostředky nebylo možno požár likvidovat a tak byl natažen 1x proud "C"v délce cca 80 m. K osvětlení místa zásahu byl použit osvětlovací stožár.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová a Tomáš Votava

 

Technický zásah - vyprošťování vozidel

6.3.2010 ve 13:20 vyjížděla naše jednotka s technikou CAS K25 LIAZ101 v počtu 1+5  k zapadlému osobnímu automobilu u doberského letiště. Protože padal sníh a vál silný vítr, byla vozovka v těchto místech pokrytá vrstvou sněhu na které dostal OA smyk a skončil mimo vozovku v příkopu plném vody. Jednotka provedla vytažení vozidla za pomoci navijáku. Při nehodě nedošlo k úniku provozních kapalin. Na místo dorazila i hlídka PČR OO Unhošť.Při zásahu nevznikla žádná škoda ani úraz.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Požár - planý poplach

11.února v 10:12  byl operačním střediskem v Kladně vyhlášen naší jednotce poplach systémem PELIG. V SMS bylo následující :"Kladno,Braskov na horce u dalnice kour z lesa,vpravo od Kladna u vodarny kour sedocerne barvy bez plamenu.POZAR POPELNICE,KONTEJNER,ODPAD,OSTATNI". Na místo události vyjela jednotkav 10:24 s technikou CAS K25 LIAZ 101  v počtu 1+2. Na místě ve spolupráci s jednotkou HZS Kladno provedla průzkum, ale žádný požár nebyl nalezen. Na místě i PČR. Pravděpodobně zde někdo vypaloval kabely a před příjezdem PČR a jednotek požární ochrany místo opustil. Událost byla klasifikována jako planý poplach.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Technický zásah - vyprošťování vozidel

Hned 1.února v 11:40  vyjížděla naše jednotka opět k zapadlámu nákladnímu automobilu. Tentokrát zapadl v zatáčce u doberského letiště. Dále již citováno ze Zprávy o zásahu: "Průzkumem zjištěno že se jedná o nákladní automobil pravou stranou tahače mimo komunikaci, návěs blokoval jeden jízdní pruh. NA byl bez nákladu, váha 12 tun. Jednotka provedla vytažení vozidla za pomoci ocelového lana a CAS K25 LIAZ101. Při nehodě nedošlo k úniku provozních kapalin. Při zásahu nevznikla žádná škoda ani úraz."

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová

 

Dopravní nehoda - uvolnění komunikace

Silný vítr a sněžení způsobovalo obtížnou sjízdnost komunikací a po celé republice docházelo 29.1.2010 k častým dopravním nehodám. K jedné takové byla jednotka vyslána."Kladno,kysice,zapadly Ford Transit, hrozi prevracenim,Kysice smer Unhost-Amerika,29.01.08:28:38DOPRAVNI NEHODA,ODTAZENI UVOLNENI KOMUNIKACE" . Tolik strohá datová zpráva z KOIS v Kladně. Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS K25 LIAZ101. Na místě provedla ve spolupráci s PČR nutná dopravní opatření a za pomocí navijáku vyprostila havarované vozidlo. Při zásahu nedošlo k žádnému úrazu ani dalším škodám na havarovaném vozidle. 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová

 

Technický zásah - vyprošťování vozidel

28.1.2010 byl znovu vyhlášen jednotce poplach ve 23:34. Tentokrát se jednalo o 2 kamiony, které nemohly vyjet kopec z Kyšic k Vesetě a blokovaly tak dopravu v obou směrech. Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LIAZ a CAS 32 T-138. Na místě stál traktor, který prováděl údržbu komunikace. Po domluvě s velitelem jednotky byl traktor použit k vytažení obou kamionů. Jednotka provedla nutné dopravní opatření a použila k odtažení kamionů tažné popruhy. Zásah proběhl bez zranění i škod. Jednotka se vrátila na základnu v 00:19.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Technický zásah - vyprošťování vozidel

28.1.2010 přišla členům naší jednotky na mobilní telefony následující zpráva ze systému PELIG:"Kladno,Braskov,Valdek.Zapadly kamion mezi Valdekem a Kysicemi28.01.08:00:07TECHNICKA POMOC ODSTRANOVANI PREKAZEK". V 8:12 vyjíždí na místo CAS 32T-138 s osádkou 1+2. Na místě provedla jednotka nutná dopravní opatření a za pomocí lana vytáhla kamion na horizont. Při zásahu nedošlo ke zranění ani škodám na vyprošťovaném vozidle.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Milena Fenclová

 

Technická pomoc - úprava ledové plochy

Na žádost starosty obce vyjela dne 27.1.2010 v 17:50  jednotka v počtu 1+1 s technikou CAS 32 T-138 k Valdeckému rybníku, aby polila vodou současnou ledovou plochu, která byla vlivem povětrnostních podmínek značně nevhodná pro bruslení. Na plochu bylo načerpáno cca 6000 litrů vody. CAS jednotka doplnila vodou z Braškovského rybníka.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

Technický zásah - odstranění sněhového převisu

Letošní první výjezd proběhl 19.1.2010 v mrazivém  počasí. Na budově MŠ došlo k sesuvu sněhu a poničení přístřešku nad vchodem do skladu kuchyně. Popis události je převzat ze Zprávy o zásahu: "Po oznámení události na KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+5 na odstranění převislého sněhu na střeše MŠ Braškov. Průzkumem zjištěno, že působením povětrnostních vlivů došlo k sesuvu většího množství sněhu ze sedlové střechy a následného poškození přístřešku nad vchodem do MŠ. Vzhledem k povaze zásahu byla vyžádána posilová jednotka HZS Kladno s výškovou technikou. Dále naše jednotka provedla ostranění velké vrstvy mokrého sněhu z rovné střechy MŠ a odstranění poškozeného přístřešku. Po příjezdu výškové techniky bylo provedeno odstranění sněhového převisu." tolik zpráva o zásahu. Zde ještě časový průběh:

  • vyhlášení poplachu   15:52
  • výjezd jednotky        16:03
  • příjezd k zásahu       16:04
  • zahájení zásahu       16:04
  • odjezd na základnu  17:19
  • příjezd na základnu  17:23  

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava