Skip to main content

Zásahy a cvičení v roce 2009

Technická pomoc - odstranění padlého stromu

Dne 18.11.2009 v 20:50 byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem k odstranění padlého stromu přes silnici č.118 v prostoru Kožovy hory. Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+8. Po dojezdu v 20:57 bylo k osvětlení místa události použito osvětlovacího stožáru. Strom o průměru cca 35 cm padnul přes vozovku , přičemž strhl i venkovní kabelové vedení, které však nebylo naštěstí přerušené. Po odstranění kmene za použití motorové pily, byla ještě na závěr vozovka zametena od zbytků větví a pilin. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 21:15.

Požár - Valdek, les za fotbalovým stadionem

Dne 2.října v 16:44 oznámil správce polesí veliteli jednotky, že v lese za fotbalovým  stadionem směrem k Valdeku hoří lesní porost na ploše cca 3x3m. V 16:45 byl jednotce vyhlášen velitelem poplach pomocí systému PELIG. Současně bylo toto oznámeno i na KOIS Kladno. V 16:49 jednotka vyjela s technikou CAS 32 -  T138 v počtu 1+3. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár kořenů a lesní hrabanky. Na likvidaci byl nasazen jeden kompaktní proud a použito ženijní nářadí. Na místo události přijela jednotka HZS Kladno s technikou CAS 32 - T815, která po zjištění, že naše síly a prostředky jsou dostatečné, odjela zpět na Kladno. Na místo též dorazili policisté z  OO PČR Unhošť.  V 17.30 byla na operační středisko HZS nahlášena likvidace a jednotka odjela doplnit vodu a vrátila se zpět na základnu. Díky včasnému oznámení a zásahu, nedošlo k praticky žádným škodám.  

Planý poplach - vyplavení bytu

25.7.2009 se v 16:54 rozezněla poplachová siréna a současně dorazila z KOPIS následující SMS:"Kladno,Braskov,Valdek,Akatova 353,z RD-podkrovy se z balkonovych dveri vali voda,uvnitr se udajne nachazi starsi pani.25.07.16:52:32TECHNICKA POMOC,O". V 16:59 již na místo události vyráží jednotka s vozidlem CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+7. Při příjezdu k RD je však KOPISem odvolána s tím, že se jedná o planý poplach. V RD došlo k prasknutí hadice od automatické pračky a následnému vyplavení. Na místě už byla majitelka a sousedé kteří jí pomáhali s odstraněním následků havárie.

 

Technický zásah - odstranění zlomeného stromu

Ve čtvrtek 23.7.2009 se přehnala přes naši republiku bouřka doprovázená silným větrem, který způsobil mnoho škod. Ani našemu okolí se nevyhla a tak nám z KOPIS Kladno dorazila žádost o výjezd:" Kladno, Braskov, smer Druzec,nalomeny strom nad cestou,23.7. 17:32:33,technicka pomoc odstranovani prekazek,I.st". K události vyjela jednotka v počtu 1+5 s technikou CAS K25 LIAZ101. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomený strom, který zasahuje do vozovky.Strom byl za použití motorové pily rozřezán a odklizen z vozovky.

 

Technická pomoc - pokácení stromu na letišti

V pátek 3.7.2009 vyjela naše jednotka s technikou CAS K25 LIAZ101 v počtu 1+2 k asistenci při kácení stromu na letišti V.Dobrá. Strom byl nakloněn a hrozilo, že při dalším silném větru by mohl poškodit střechu hangáru. Protože  strom rostl mezi hangárem a přilehlou budovou, bylo nutno použít navijáku k jeho bezpečnému pokácení na volný prostor, bez ohrožení okolních budov. Samotné kácení provedl profesionál p.Robert Valda. Akce proběhla naprosto bezchybně.

 

Technická pomoc - proplach kanálu Valdek,ul.Karlovarská

Dne 28.6.2009 v 14:45 vyjela jednotka s technikou CAS32 T-148 a CAS K25 LIAZ101 v počtu 2+4 k provedení proplachu odpadního kanálu na dešťovou vodu. Na proplach byl nasazen 1x proud "C". Nejdříve byl použit tzv.krtek a dále pak proudnice "C - kompakt".

 

Technická pomoc - vytažení os.automobilu z pole

22.6.2009 vyjela jednotka v počtu 1+3 na pomoc při vytažení osobního automobilu z pole těsně u vozovky. Za použití navijáku byl os.automobil vytažen zpět na silnici. Při vytahování vozidla nedošlo k žádnému poškození a majitelka s ním dál pokračovala v jízdě.

 

Technická pomoc - proplach kanálu Braškov, ul.U studánky

Dne 8.6.2009 v 16:45 vyjela jednotka s technikou CAS32 T-148 v počtu 1+5 k provedení proplachu odpadního kanálu na dešťovou vodu. Na proplach byl nasazen 1x proud "C". Nejdříve byl použit tzv.krtek a dále pak proudnice "C - kompakt" a "C- turbo"na očištění použitých hadic a ženijního nářadí.

 

Technická pomoc - instalace transparentu

Naše jednotka byla požádána organizátory cyklistického závodu Karlovy Vary -Unhošť o zavěšení transparentu na Valdeku přes silnici Karlovarská v prostoru autobusových zastávek.Po odsouhlasení OÚ vyjela jednotka ve složení 1+3 s technikou CAS K25 LIAZ 101 a za pomoci Al žebříku provedla zavěšení transparentu a po ukončení závodů i jeho sundání. 

 

Technická pomoc - vypouštění Valdeckého rybníku

Na žádost OÚ prováděla naše jednotka ve dnech 5.-7.června 2009 vypouštění Valdeckého rybníku. Toto bylo nutné vzhledem k probíhající akci "Revitalizace návsí". Při vypouštění bylo odchyceno i několik zbývajících ryb, či spíše rybiček. Použitá technika:CAS K25 LIAZ 101.

 

Dopravní nehoda - Braškov - areál Veseta

" Kladno, Braskov,u arealu firmy Veseta,olej.skvrna po DN 18.05.20:45:37DOPRAVNI NEHODA,UVOLNENI KOMUNIKACE,ODTAZENI,I.st " , tak tahle doslovně vypadala SMS z Krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje, která došla členům naší výjezdové jednotky v pondělí 18.května navečer.Současně byl poplach jednotce automaticky vyhlášen i poplachovou sirénou. Jednotka vyjela na místo v počtu 1+4 s technikou CAS K25 LIAZ 101.Po příjezdu na místo události v 20:50 bylo zjištěno, že se jedná od DN motocyklu a nákladního automobilu, při které došlo k úniku oleje z motocyklu.Olej byl zasypán sorbentem VAPEX, a po odklizení byla vozovka spláchnuta za pomoci vysokotlakého proudu.Motocykl byl naložen na vozidlo odtahové služby.Při DN ani při její likvidaci nedošlo ke zranění.Jednotka se vrátila na základnu v 21:30.

 

Cvičení "VELIKONOČNÃ PĚNĚNÃ"

O velikonoční neděli (12.4.2009 v 15.hod)vyrazila naše jednotka s technikou CAS K25 LIAZ 101 a CAS 32 T-138 na taktické cvičení zaměřené na použití různých druhů pěny.Náš profesionál Pavel Horník se ujmul proškolení.Nejdříve se věnoval teoretické části,která byla rozdělena na hasiče a strojníky a po té proběhla i část praktická.Zde si nejdříve strojníci vyzkoušeli tvorbu pěny přímo z CAS a následně i za použití přiměšovače.Hasiči si zase vyzkoušeli pokládání střední a těžké pěny za pomocí pěnových proudnic na vedení "C" i na vysokotlaku.V závěru praktické části byli zapáleny dva ohně a byl názorně předveden rozdíl při hašení ropných produktů za použití vody a pěny.Po důkladném uhašení obou ohňů odjela jednotka k rybníku,kde za pomoci plovoucího čerpadla provedla doplnění vody do nádrží a následně umytí a usušení hadic.

 

 

Specializační kurz - Ochrana obyvatelstva

V Roztokách u Prahy proběhl 3.a 4.4.2009 specializační kurz Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana.Kurzu se zúčastnili pp.Votava a Fuit R. Více info najdete zde  a kompletní fotogalerii zde

 

Technická pomoc - proplach kanalizace Braškov

Dne 27.3.2009 vyjela jednotka v 16:30 na základě požadavku OÚ k pročištění kanalizace v ulici Rudé Armády.Tam v současné době probíhá výstavba nových chodníků v rámci programu Revitalizace návsí.V průběhu akce došlo také k prvnímu "ostrému"použití navijáku.Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LIAZ 101 a CAS 32 T-148.Při akci byl použit 1xproud "C",1X vysokotlak,krtek a ženijní nářadí.Akce byla na 100% úspěšná a kanalizace je nadále plně funkční. 

 

Technický zásah - únik oleje na silnici Valdek-Kyšice

Dne 30.3.2009 v 16:34 byl velitelem vyhlášen jednotce poplach na základě informace starosty obce,že na silnici Valdek-Kyšice v prostoru mezi křižovatkou u restaurace Pod hvězdičkami a autoservisem Autodrát došlo k úniku oleje z blíže nespecifikovaného automobilu.Jednotka vyjela na místo události v 16.44 s vozidlem CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+3.Na místě provedla likvidaci olejové skvrny v délce cca 250 m za použití sorbentů.