Skip to main content

Zásahy v roce 2007

Záchrana zvířat z vodní plochy - planý poplach

28.11.2009 byl cca v 10 hod informován velitel jednotky pracovnicí OÚ, že se na Braškovském rybníce nacházejí dvě labutě, které jsou přimrzlé. Velitel svolal dostupné členy jednotky a ohlásil celou událost na KOIS Kladno. Zde operační rozhodl , že naší jednotce pošle na pomoc motorový člun. Jednotka vyjela s technikou CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+4. Při příjezdu k rybníku se dosud nehnutě sedící labutě zřejmě polekali a rozeběhli se po ledové ploše směrem k volné vodě. Vozidlo s člunem bylo odvoláno a událost zadokumentována jako planý poplach.

 

Požár novostavby RD

Dne 26.11.2007 cca 7:20 volal p. Horák veliteli jednotky, že se mu kouří z novostavby RD. Velitel okamžitě informoval KOIS na lince 150 a vyhlásil naší jednotce poplach pomocí systému PELIG. V 7:30 dorazila na místo požáru naše jednotka, která provedla průzkum a prvotní zásah práškovým RHP v půdním prostoru, který byl naštěstí přístupný z vně budovy po žebříku. V průběhu průzkumu byl natažen a zavodněn jeden proud "C", který byl postupně rozšířen o další dva proudy. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo ke skrytému hoření střešní konstrukce pod vrstvou izolace CLIMATIZER. V té době dorazili posilové jednotky HZS Kladno a JSDH Unhošť. V průběhu hašení došlo ke zřícení cca 1/3 stropní konstrukce. Naštěstí se toto obešlo bez zranění. Zřícená konstrukce včetně žhnoucí izolace (foukaný papír) byla vyhazována mimo prostor budovy a zde dohašována. Požár zasáhl prakticky celou část stropů, takže bylo nutno strhat i zbývající části stropní konstrukce a dohasit. Požár byl likvidován v 10:03. Naše jednotka zůstala na místě ještě cca hodinu a pomohla majiteli se zabezpečením objektu. Příčinou požáru bylo špatné ukotvení kovového komína, kde kovové časti byli přímo kotveny ke dřevěné stropní konstrukci. Nasazené jednotky a technika:

  1.  JSDH Braškov (1+4) CAS 24 - Š706RTHP
  2.  HZS Kladno (1+4) CAS 27 DENIS
  3.  HZS Kladno (1+2) CAS 32 – T815 +PC+EA
  4.  JSDH Unhošť (1+1) CAS 32 – T815 PC

 

Požár "maringotky"

Dne 24.9.2007 v byl naší jednotce pomocí svolávacího systému PELIG vyhlášen velitelem požární poplach. Jednalo se o požár maringotky postavené na Valdeku u Háje. Na místo již vyjeli dvě družstva HZS Kladno. Na místo požáru jsme dojeli jako druzí a prováděli jsme doplnění vody pro zasahující jednotku HZS Kladno. Protože oheň vyvíjel značný kouř byl zásah prováděn v dýchacích přístrojích. Druhé vozidlo HZS, bylo po příjezdu odvoláno zpět na základnu. Po úplné likvidaci bylo místo zásahu předáno majiteli ing. Vackovi.

Nasazené jednotky a technika:

  1. HZS Kladno (1+3) CAS 24 – Ternno1
  2. JSDH Braškov (1+4) CAS 24 - Š706RTHP
  3. HZS Kladno (není známo) CAS 32 – T815

 

Požár lesního porostu u Horního Bezděkova

Dne 3.4.2007 v 17:04 byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem (KOIS) na požár lesního porostu v prostoru mezi Valdekem, Horním a Dolním Bezděkovem. Vzhledem ke špatnému popisu kde se požár nachází nám trvalo cca 15 min, nežli jsme na místo požáru dorazili. V době příjezdu hořela lesní hrabanka na rozloze cca 5x5 metrů. Požár byl likvidován jedním proudem "C". Na místo byla i vyslána jednotka HZS Kladno, ta však nemohla místo požáru nalézt a protože naše nasazené síly a prostředky stačili k likvidaci požáru, bylo KOISem rozhodnuto, že jednotka HZS se vrátí na základnu a naše jednotka dokončí likvidaci požářiště sama. Po uhašení bylo místo předáno zástupci Lesů ČR.

Nasazené jednotky a technika:

  1. JSDH Braškov (1+7) Škoda 706RTHP CAS 24
  2. HZS Kladno (není známo) – Tatra 815 CAS 32