Skip to main content

HASIČÁRNA 4 - VYLEPŠUJEME

V průběhu následujících měsíců jsme se vrhli na vybavení hasičárny tak,jak by podle nás měla vypadat moderní požární zbrojnice dobrovolné jednotky. Jako první byl vybudován systém odtahu výfukových plynů.Jeho jádro tvoří výkonný axiální ventilátor a na rozvody k oběma stání byly použity KG roury. Pro lepší rozptyl zplodin byl ke stěně hasičárny přistavěn montovaný komín z pozinkovaného plechu. V klubovně jsme si vybudovali nový bar a protože v celé budově platí zákaz kouření, byl vytvořen venku kuřácký koutek .

Jako jeden z sponzorských darů jsme obdrželi špičkové zařízení na dobíjení a údržbu akumulátorů.Toto zařízení spolu s novým kompresorem a rozvody tlakového vzduchu zajišťuje že obě cisternové automobilové stříkačky jsou 24 hod připraveny k okamžitému výjezdu.

 

V souvislosti s budováním nové zbrojnice jsme řešili i nový systém svolávání jednotky a vyhlašování poplachu.Po prostudování několika možných řešení, jsme se rozhodli k zakoupení a instalaci systému PELIG.Toto zařízení umožňuje okamžité informování členů jednotky o poplachu pomocí SMS a to jak, přímo z operačního střediska HZS,tak i od velitele a dalších pověřených osob z jednotky.V blízké době dojde i propojení na stávající poplachovou sirénu. Tímto by mělo být v maximální možné míře zajištěno,co nejrychlejší a spolehlivé svolávání a informování členů jednotky. Z dotace Stř.kraje bylo pořízeno vybavení šatny skříněmi na míru a oprava kuchyňské linky

 

A jako jedno z posledních vylepšení byla instalace krbových kamen s výměníkem a napojení na stávající systém ÚT. Od tohoto si slibujeme příjemné posezení v klubovně i kanceláři a zejména pak značnou úsporu plynu v topné sezóně.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Nová vrata a vývěsní skříň

Protože parkování traktůrku na údržbu zeleně v obci mezi výjezdovými auty bylo značně problematické a hlavně i nebezpečné při výjezdech nebo  údržbě techniky, bylo již loni domluveno s OÚ, že se stávající sklad osadí novými roletovými vraty a vznikne tady garáž pro traktůrek. Protože, ale dlouhá zima neumožnila provést nutné stavební úpravy, došlo k tomu až nyní. Stavební úpravy a instalaci vrat provedli pánové I.Žalud a K.Kalenda. Dále jsme také mohli konečně upevnit vývěsní skříň. Jistě většina z Vás pozná, že jde o původní vývěsní skříň z budovy OÚ, která byla nahrazena větší. Nechali jsme ji pozinkovat a přelakovat.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava

 

Montáž stožáru pro antény k

Další co chybělo naší hasičárně, byl pořádný a pěkný stožár pro instalaci antén. A tak jsme ho konečně v říjnu vyrobili a namontovali. Postupně na něj budou "navěšeny" antény pro základnovou RDST, příjem TV a WIFI.

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Vladimír Chalupa

 

A konečně nápis...

2.května 2013

Skoro po 7 letech od slavnostního otevření rekonstruované hasičárny se dočkala i nápisu a znaku.

A sluší jí to, že?

 

TEXT: Hugo Laitner FOTO: Tomáš Votava