Skip to main content

Plnění úkolů celoroční hry Plamen

Nejen příprava na závody, ale i třeba i odpracovat 2 hodiny při úklidu obce, nebo hasičské zbrojnice patří k celoroční činnosti oddílu mladých hasičů. Pro letošní rok jsme zvolili úklid obce v okolí hasičské zbrojnice. Děti obdržely gumové rukavice a pytle, a spolu s vedoucími vyrazily posbírat poházené odpadky.

 

TEXT: Hugo Laitner a FOTO: Vladimír Chalupa

 

Letní 5.ti denní soustředění

Koncem léta jsme uspořádali pro děti z našeho oddílu pětidenní soustředění. Jako místo pobytu jsme získali do pronájmu zahradu školy v Žilině, za což patří dík její ředitelce Mgr.Sochnové a vedení obce. Zde jsme postavili stany a měli hlavně možnost přístupu na WC, umývárny a do tělocvičny. O hladký průběh soustředění se staral následující tým:

  • Hlavní vedoucí - Markéta Chalupová 
  • Oddílové vedoucí:Gábina Hylasová-Tazmáni,Petra Fučíková-Soptíci            
  • Kuchyně: Petra Laitnerová a Michaela Špačková  
  • Technická pomoc: Vladimír Chalupa, Hugo Laitner, Tomáš Votava, Petr Jelínek, Karel Brůček a Radek Fuit.

Program soustředění najdete zde. Tento program byl plněn v jednotlivé dny podle následujícího harmonogramu zde. No a ke každému takovémuto táborovému soustředění patří i jídelníček zde . Dětem se na soustředění velice líbilo a bylo vidět jak se mezi začíná vytvářet ta správná parta. Na konci byly všem uděleny diplomy a věcné ceny.

 

TEXT: Hugo Laitner a FOTO: Vladimír Chalupa

 

Výlet do Zbirohu

Poslední ze tří plánovaných výletů v tomto ročníku hry Plamen jsme uskutečnili v sobotu 14.května. Cílem našeho výletu byla Expozice požární ochrany ve Zbirohu. V půl deváté ráno dorazilo před hasičárnu 14 dětí. Takže kromě "Trandíka" museli jet ještě dvě osobní auta, aby se všichni vešli. Ve vntiřních prostorách expozice jsme si prohlédli hasičskou techniku, která se používala k hašení požárů již od v 19.století, kdy vznikaly první hasičské sbory na našem území. Ve venkovních prostorách jsou pak umístěny CAS, automobilové žebříky, vrtulník LZS a letadlo čmelák s 500l nádrží na hašení požárů. Na konci si děti zakoupily suvenýry a dostaly od provozovatele muzea bonbóny. Protože zbylo do plánovaného návratu ještě dost času, využili jsme ho k návštěve zahrady u zámku Zbiroh, který se nachází nedaleko. Návštěvu zahrady využili někteří vyzkoušení lanové dráhy a jiní pak k občerstvení. Zpět k hasičárně jsme dorazili asi v půl druhé.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Výlet na stanici HZS Beroun

Jako další výlet pro oddíl MH jsme naplánovali exkurzi do stanice HZS. Pavel Horník nám domluvil možnost prohlídky stanice v Berouně a to na sobotu 5.března. Výletu se zúčastnilo celkem 11 dětí. V prostorách garáží nás přivítal vel.družstava Jiří Pánek, který nás po celou dobu provázel a dětem ochotně odpovídal na jejich dotazy. Poté jsme se přemístili ven, kde probíhal výcvik vyprošťování z havarovaného vozidla. Děti měly možnost vidět, jak se doslova rozstříhá osobní auto na kousky. Dále následovala prohlídka zásahové techniky a prostor stanice. Děti p.Pánkovi nakonec poděkovaly svým oddílovým pokřikem.

TEXT a FOTO: Hugo Laitner