Skip to main content

Příprava na závody

Při pravidelných schůzkách oddílu se činnost zaměřila především na nácvik požárního útoku, aby mohlo se mohlo družstvo účastnit závodů, které pořádá SDH Hřebeč. Aby to naši nejmladší měli co nejlehčí, byli jim z pěněz SDH zakoupeny nové (podstatně lehčí) savice. Dále pak několik členů (Fuit R.,Votava,Kankrlík M.)provedlo úpravy hadic a rozdělovače, tak aby šli hadice spojovat co nejlehčeji a děti to zvládli bez námahy. Ve čtvrtek 24.září proběhl finální ténink i s nástřikem do terče. Závodů se za oddíl zúčastní 7 vybraných členů. V době jejich tréninku se zbytek oddílu věnoval přípravě na branný závod, který se koná 3.října ve Lhotě.Zde se budou poznávat značky jak hasičské tak topografické, střílet ze vzuchovky, vázat uzly a další podobné disciplíny. Pozvánku a propozice soutěže v Hřebči  najdete zde  a ve Lhotě zde

Poslední schůzka v červnu

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

První trénink

4.června si naši mladí hasiči a hasičky vyzkoušeli poprvé jaké to je spojit a natáhnout hadice. Nejprve si zopakovali uzlování z minula. Na samotný nácvik požárního útoku se vrhli  s nadšením a myslíme, že jim to šlo velice pěkně.

Čarodejnice 2009

Tak se stalo již oblíbenou tradicí pálení čarodejnic na Čertovce. Stejně jako v minulých letech jsme se postarali o přípravu hranice a starosta p.Dráb dodal vojenskou techniku, která je velice oblíbená především mezi dětmi.O čemž nakonec vypovídají i fotky. Příprava hranice probíhala 29.května, za deště a silného větru. Naštěstí následující den, kdy probíhala samotná akce bylo již krásně. 1.května jsme pak ještě jeli na Čertovku uklidit a odvézt pytle s odpadky.

Operace "BARBAROSSA 2009"

24.4.2009

Každoročně jsme se zúčastňovali s naší technikou srazu vojenských historických vozidel, ať již na tankodromu Bahna u Strašic, nebo pak v prostoru bývalé "rakeťárny" v Bratronicích.V posledních letech pak společně s Klubem vojenských historických vozidel Autodráb.A tak tomu bylo nejinak i letos.Jen lokalita byla jiná a i známý název akce "BAHNA" byl letos změněn na "BARBAROSSA". A tak v duchu změn jsme letos místo tradiční "vétřiesky" vzali Tatru T-138. Letošní setkání příznivců vojenské historické techniky proběhlo v krásném prostředí bývalého vojenského prostoru u Písku.Vyrazili jsme v pátek v 9.hodin, jako součást kolony vedené p.Drábem na bezvadně zrestaurovaném  motocyklu BMW R75.Cesta s několika přestávkami trvala skoro 4hodiny a proběhla bez jakékoli závady na technice.Celá akce proběhla za náherného počasí a myslím i naprosté spokojenosti všech zúčastněných.

Polepy na LIAZ

V pátek 10.dubna 2009 nám firma MARKO Kyšice polepila naší novou CAS nápisy a znaky.Obě vozidla,TATRA i LIAZ jsou nyní ve stejném grafickém provedení.

Kropení místních komunikací

Protože v obci probíhá výstavba chodníků a úprava návsi, je s tím bohužel spojeno i dopravní omezení a hlavně v současných slunných dnech i spousta prachu.Aby naši občané nebyli tímto prachem, vířeným projíždějícími vozidly tolik obtěžováni, provedla naše jednotka kropení silnice a to jak v pátek ,tak i o velikonoční neděli. 

Montáž navijáku

Naše nová CAS je sice v pěkném stavu,ale to neznamená, že není stále co vylepšovat a protože z dotace ještě zbylo pár tisíc,bylo rozhodnuto že se použijí na dovybavení vozidla navijákem a elektrocentrálou.Jako první jsme se začali zabývat výběrem co nejvhodnějších zařízení za přijatelnou cenu.Po dlouhých debatách a konzultacích s různými prodejci jsme nakonec zakoupili naviják X-winch 17000 o síle 7,5 tun.Montáž na vozidlo jsme provedli, jak jinak, než svépomocí.Technické detaily budou přidány do sekce Požární technika.