Skip to main content

Odjezd Matesa

V pondělí 22.12.2008 v odpoledních hodinách,si přijeli pro našeho Matesa hasiči z Hýskova. V Hýskově byla naše jednotka pomáhat při likvidaci následků povodně v roce 2002.Od té doby jsou naše jednotky v občasném kontaktu a tak se jim také ihned doneslo,že naše obec hodlá po nákupu novější techniky,postupně odprodat tu starou.A protože zrovna uvažovali o nákupu CAS,byli jsme rádi,že Mates nakonec půjde sloužit zrovna tam. Tímto se s Matýskem naposled loučíme a přejeme mu v novém působišti klidnou službu a mnoho km bez nehod.

Nákup CAS 24 LIAZ K 101

Díky získání krajské dotace na nákup a opravy požární techniky,byla po dlouhém projednávání a shánění zakoupena cisternová automobilová stříkačka LIAZ K101.Vozidlo bylo odkoupeno od města Chodov u Karlových Var.Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1988 a nahradí našeho stávajícího "Matesa",který byl vyroben již v roce 1967 a sloužil nám ke vší naší spokojenosti plných 10let.Bohužel se již na něm začal jeho věk projevovat,zejména na podvozkové části.Naše nová CASka,byla zakoupena včetně kompletní výbavy(hadice,proudnice,dýchací přístroje,plovoucí čerpadlo,radiostanice, atd...)Více informací pak najdete na stránce Požární technika

 

TEXT a FOTO: Hugo Laitner

 

Asistence na letišti Velká Dobrá

14.června 2008 naše jednotka prováděla spolu s ZZS Kladno asistenci při společenské akci na letišti Velká Dobrá. Za pěkného počasí si naši techniku prohlédl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Během akce nedošlo k žádné mimořádné události, takže ani naše jednotka ani ZZS nemusela zasahovat.

Čarodejnice 2008

Po velice vydařených „Čarodějnicích 2007“, jsme byli i letos požádáni starostou obce o výstavbu hranice a zajištění požárního dohledu při pálení „čarodějnic. Akce proběhla bez problémů a v pěkném počasí.Velká účast občanů naší vesnice svědčila o tom,že tyto akce si získali řadu příznivců. Již se těšíme na „Čarodějnice 2009“

TEXT a FOTO: Hugo Laitner