Skip to main content

Slavnostní zahájení stavby cyklostezky

Dne 9.4.2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby cyklostezky Kladno, Kožova Hora - Malé Kyšice.

Zahájení proběhlo za přítomnosti představitelů města Kladna, společnosti Čabárna o.p.s. jako investora, zhotovitele firmy Hora, starostů dotčených obcí a tisku.

Realizátorem je Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. Projekt bude podpořen z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy pro období let 2007 - 2013, který rozděluje prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na území Středočeského kraje.

Celkové plánované výdaje projektu jsou 19 557 tis. Kč včetně DPH, z čehož výše přislíbené dotace činí 15 645 tis. Kč. Ukončení projektu je plánováno do konce roku 2011. Předmětem projektu je vybudování nové cyklostezky, která bude procházet katastrálními územími obcí Velká Dobrá, Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov, Unhošť a Malé Kyšice.

Celková délka projektované cyklostezky je 7,7 km. Cílem projektu je propojení stávající kladenské cyklotrasy s dálkovou cyklotrasou Praha - Rakovník a berounskou cyklotrasou.

Text: Hugo Laitner, Vladimír Chalupa, foto: Jiří Kolrusz.