Skip to main content

Otevření in-line dráhy na Háji

Krátce před polednem 28.6.2011 byla v naší obci slavnostně otevřena v nová asfaltová in-line dráha a k ní připojené dětské hřiště a prvky pro aktivní relaxaci seniorů. Slavnostního stříhání pásky se zúčastnilo několik zastupitelů naší, ale i okolních obcí. Za naší obec starosta Ing. Dráb, místostarosta František Haas, starosta Velké Dobré Ing. Nosek a starosta Družce Z. Kofent, zástupci zhotovitele společnosti Froněk a zejména hejtman Středočeského kraje, MUDr. David Rath.

Hejtman Rath zde zastupoval největšího investora celého projektu, neboť projekt byl financován zejména z dotačních titulů Středočeského kraje, částečně z rozpočtu obce Braškov. Samotné otevření dráhy se obešlo bez velkých projevů, zato za velkého zájmu veřejnosti a to od nejmenších až po seniory. Starosta Braškova pozvané hosty provedl po hřišti a dráze a pozval všechny přítomné k malému pohoštění, které zajistila fa. Froněk.

 

V průběhu prohlídky poděkoval starosta Dráb hejtmanovi za skutečnost, že Středočeský kraj je apolitickým krajem, kde rozhoduje jen kvalita projektů. Hejtman David Rath obdržel od starosty Braškova dar v podobě kolečkových bruslí, které neváhal hned osobně na nové dráze vyzkoušet. Celý okruh, který má cca 800 m, pak několikrát projel i spolu s dalšími hosty. Hosté i přítomní občané pak strávili následující hodinu příjemným a neformálním hovorem.

Text: Hugo Laitner foto: Vladimír Chalupa