Zima před devadesáti lety….

Po domluvě s obecním kronikářem panem Stádníkem, jsem provedl výňatek z pamětní knihy obce o zimě před 90ti lety, tedy v roce 1929. Text je opsán přesně podle originálu, tedy i s chybami. Obrázek ukazuje originál zápisu.
„Od 1 ledna prudké mrazy na které není pamětníka. 
Mrazy dostupují výše 37 ~ 40 % Celsia.
Mrazy tyto doprovázejí veliké sněhové vánice. Takové že vázla veškerá doprava.
Prudkými mrazy praskali kolejnice na drahách, olej zamrzal a vánicemi zůstávali autobusy a jiná vozidla v závějích.
Teprve až začátkem března možno zaznamenávali oblevu. S oblevy je mnoho strachu. Sněhu leží mnoho a velice silné ledy na řekách zbuzují veliké obavy. Koncem března sníh sešel a ledy zmizeli že si nikdo ani lépe nemohl přáti.
Ve dne prudké táni a v noci mrazy, které náhlou oblevu zdržovali.
Škody způsobené letošní zimou jsou veliké. 
Zvěž pomrzla, ptactvo a stromy. Hlavně ořechy. 
Jarní sedba jest opožděna. Ještě v dubnu velice sychravo a mrazíky dostupují ve dnech 29 ~ 30 výše   5 % až 7 % Celsia.
Měsíc květen jako by chtěl nahraditi co zima způsobila. Krásné počasí, polní opožděné práce v plném proudu.“
 

Úno 11, 2019 | Volný čas, Život v obci